For patienter i forskningsprojekter

I Psykiatrien er vi dybt afhængige af, at patienter og raske personer deltager i vores videnskabelige forskningsprojekter.

Forsøgsperson
I Psykiatrien arbejder vi på at forbedre de eksisterende behandlinger af psykisk sygdom. Det gør vi gennem intens forskning, og vores forskere er dybt afhængige af, at patienter og raske personer deltager i vores videnskabelige forskningsprojekter.

Som patient kan du blive spurgt, om du vil deltage i et videnskabeligt forskningsprojekt. Din deltagelse vil gavne udviklingen af mere effektive og skånsomme metoder til udredning, diagnosticering og behandling. Det er altså en vigtig rolle, du udfylder som forsøgsperson, og det er en indsats, som vi er meget taknemmelige for og afhængige af.

Hvad kan et forsøg være?
I Psykiatrien udføres der mange og meget forskelligartede forsøg. Hvis du vælger at indgå i et forsøg kan du f.eks. blive bedt om:

  • at afgive en blodprøve
  • at få scannet din hjerne
  • at afprøve en ny medicin
  • at dyrke motion efter bestemte anvisninger – og under vejledning
  • at blive fulgt af et aktivt, opsøgende behandlingsteam

Før et forskningsprojekt kan sættes i gang, skal det godkendes af en videnskabsetisk komité, der vurderer indholdet af det enkelte forskningsprojekt, og sikrer at det overholder lovgivningen.

Hvad kræver det af dig?
Det kræver en ekstra indsats af dig, at deltage i et forsøg. Du vil skulle bruge ekstra tid på at deltage i opfølgning og kontrol af behandlingen, du kan risikere, at der opstår bivirkninger ved afprøvning af ny medicin, eller du vil måske skulle deltage i aktiviteter, der ligger på bestemte tidspunkter, der ikke tager hensyn til din kalender.

Hvad får du ud af det?
Det er rart at vide, at din indsats kan være med til at forbedre behandlingen for kommende patienter.
Men du kan også selv drage nytte af forsøgsbehandlingen. Du vil blive tilbudt behandling, der bygger på den nyeste forskning. Den nye medicin vil måske vise sig at være mere effektiv end den eksisterende, eller behandlingen kan betyde, at du bliver fulgt tættere af personalet og får en række tilbud, der ligger ud over standardbehandlingen.

Kan jeg træde ud af et forsøg?
For at deltage i et forsøg, skal du modtage mundtlig og skriftlig information om forskningsforsøget. Herefter skal du afgive skriftligt samtykke. Selv om du har meldt dig til at deltage i et forsøg, kan du på et hvilket som helst tidspunkt altid træde ud af forsøget – også uden at skulle give en forklaring. Hvis du vælger at udtræde af forsøget vil det ikke have indflydelse på din mulighed for at få en standard behandling


Redaktør