Forskningsprojekt: Undervisning af pårørende til forebyggelse af depression

​Lider du af depression eller er du pårørende til en som gør, kan du deltage i et projekt, der undersøger om undervisning af pårørende kan forebygge tilbagefald​ af depression. ​


​Vil du deltage i et forskningsprojekt om depression?

​​Psykoedukation af pårørende til forebyggelse af nye depressive episoder: en lodtrækningsundersøgelse.

Lider du af depression eller er du pårørende til en som gør, kan du deltage i et projekt, der undersøger om undervisning af pårørende kan forebygge tilbagefald af depression. ​

​​​Hvad er formålet med projektet? 

Undervisning af patienter og deres pårørende i psykiatriske lidelser har vist sig at være en effektiv strategi, der i sidste ende lindrer symptomerne af disse lidelser. Metoden kaldes psykoedukation og den er effektiv til lindring og forebyggelse af symptomer hos personer med skizofreni og bipolar lidelse. 

​Selvom depression er en almindelig sygdom, er der indtil nu kun sparsomme forskningsresultater vedrørende effekten af psykoedukation på denne lidelse.  

Formålet med projektet er at undersøge, om psykoedukation (undervisning) af pårørende til patienter med en behandlet depression, kan forebygge tilbagefald af depression hos patienten.

​Læs mere om projektet

​Hvordan kommer det til at foregå?

Der vil blive dannet to grupper. I den ene gruppe modtager de pårørende 4 gange med psykoedukation​. Her undervises i emner relevante for depressionssygdommen, samt arbejdes med problemstillinger, man som pårørende kan opleve. 

Den anden gruppe er en støttegruppe, hvor de pårørende kan dele erfaringer med at være pårørende. Grupperne ledes af erfarne fagpersoner og afholdes i Hillerød.

Som pårørende vil du skulle deltage i én af de to grupper. Du vil som patient ikke skulle deltage i grupperne. Du vil dog bl.a. skulle besvare nogle spørgeskemaer.  ​​

​Hvad kræves der for at være med? 

  • At du er mellem 18-75 år 

  • At du lige har haft/er i behandling for en depression eller er pårørende til en som har  

  • At du har fået stillet diagnosen 'depression' af en læge eller er pårørende til en som har  

  • At du bor sammen ELLER har regelmæssig kontakt (hver dag eller næsten hver dag) med en pårørende, eller en med depression 

Både den der er behandling for en depression samt den pårørende, skal give samtykke til at være med. 

​Hvordan kan jeg deltage? 

Hvis du er interesseret i at deltage i projektet eller er du interesseret i at vide mere, er du meget velkommen til at kontakte nedenstående. 

​​Læge, ph.d.-studerende Nina Timmerby
Psykiatrisk Center Nordsjælland
E-mail: nina.02.timmerby@regionh.dk ​
Tlf.: 38 64 31 97


Redaktør