Michael Bauer

​Professor, Michael Bauer er forskningsleder ved Department of Psychiatry and Psychotherapy, University Hospital Carl Gustav Carus, Dresden.

Michael Bauers forskning er primært fokuseret på neurobiologien omkring affektive lidelser, herunder:​

  • Terapiresistens, behandlingsalgoritmer ved unipolar og bipolaraffektiv lidelse
  • billeddiagnostik  (PET, fMRT)
  • Neuroendokrinologi
  • Psykofarmakologi og farmakogenetik

Redaktør