Eksterne bedømmere

​Region Hovedstadens Psykiatri har nedsat et eksternt bedømmelsesudvalg, der skal bedømme ansøgninger til RHPs forskningspulje.​

Det eksterne bedømmelsespanel består af internationalt førende forskere, der alle har stor erfaring med bedømmelsen af forskningsprojekter.​​

Nedenfor kan du læse mere om bedømmerne.

Ingrid Melle

​Professor Ingrid Melle er co direktør i NORMENT Center ved Division of Mental Health and Addiction, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo og Oslo University Hospital, Norge.

Ingrids forskning er primært fokuseret på de kliniske aspekter af skizofreni og bipolar lidelse / psykose i første episode, herunder: 
  • non-response ved behandling
  • negative symptomer
  • selvmordsrisiko
  • langsgående baner med kliniske og kognitive egenskaber
  • virkningen af miljømæssige og genetiske faktorer på resultatet

Jan Buitelaar

​Professor, Jan Buitelaar er børne- og ungdomspsykiater ved Radboud University Medical Centre, Holland.

Jan Buitelaar leder en forskningsgruppe indenfor neuropsykiatri og udviklingsforstyrrelser.​

Hans forskning fokuserer primært på sammenhængen mellem forskellige psykiske lidelser som ADHD, autisme og aggression, hvor han undersøger hvilke genetiske og miljømæssige faktorer, som kan have indflydelse på lidelserne. ​

Hans aktuelle forskning fokuserer på translationelle studier, som har til formål at identificere nye molekylære mål for ADHA og autisme ved at matche prækliniske modeller til genetiske undersøgelser inden for human billeddannelse.

Michael Bauer

Professor and formand ved Department of Psychiatry and Psychotherapy, og direktør and overlæge ved University Hospital Carl Gustav Carus, Dresden, Germany.


Michael Bauers forskning er primært fokuseret på neurobiologien omkring affektive lidelser, herunder:​
  • terapiresistens, behandlingsalgoritmer ved unipolar og bipolaraffektiv lidelse
  • billeddiagnostik  (PET, fMRT)
  • neuroendokrinologi
  • psykofarmakologi og farmakogenetik
Redaktør