Eksterne bedømmere

​Region Hovedstadens Psykiatri har nedsat et eksternt bedømmelsesudvalg, der skal bedømme ansøgninger til RHPs forskningspulje.​

Det eksterne bedømmelsespanel består af internationalt førende forskere, der alle har stor erfaring med bedømmelsen af forskningsprojekter.​​

Nedenfor kan du læse mere om bedømmerne.

Ingrid Melle

​Professor Ingrid Melle er forskningsleder ved Divison of Mental Health and Addiction, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo and Oslo University Hospital.

Ingrid Melles forskning er primært fokuseret på de kliniske aspekter af skizofreni og bipolar lidelser/første-episode psykose, herunder:
  • negative symptomer, selvmordsrisiko, misbrug og social dysfunktion
  • longitudinale studier af kliniske og kognitive karakteristika
  • effekten af miljømæssige og genetiske faktorer, og sammenhængen mellem disse
  • psykosociale interventioner

Jan Buitelaar

​Professor, Jan Buitelaar er børne- og ungdomspsykiater ved Radboud University Medical Centre, Holland.

Jan Buitelaar leder en forskningsgruppe indenfor neuropsykiatri og udviklingsforstyrrelser.​

Hans forskning fokuserer primært på sammenhængen mellem forskellige psykiske lidelser som ADHD, autisme og aggression, hvor han undersøger hvilke genetiske og miljømæssige faktorer, som kan have indflydelse på lidelserne. ​

Michael Bauer

​Professor, Michael Bauer er forskningsleder ved Department of Psychiatry and Psychotherapy, University Hospital Carl Gustav Carus, Dresden.

Michael Bauers forskning er primært fokuseret på neurobiologien omkring affektive lidelser, herunder:​
  • Terapiresistens, behandlingsalgoritmer ved unipolar og bipolaraffektiv lidelse
  • billeddiagnostik  (PET, fMRT)
  • Neuroendokrinologi
  • Psykofarmakologi og farmakogenetik


Redaktør