Region Hovedstadens Psykiatris Forskningspulje 2022 er i opslag

​Region Hovedstadens Psykiatris forskningspulje 2022 nu er i opslag som i alt fem ph.d.-stipendier eller postdoc-stipendier i fri konkurrence. Den endelige fordeling mellem ph.d.- og postdoc-stipendier afhænger af kvaliteten af det samlede ansøgerfelt.


Ph.d.- og postdoc stipendier 

Link til ansøgning og ansøgningsfrist 

Ligesom sidste år modtages ansøgninger kun gennem det elektroniske ansøgningssystem. Ansøgningsfristen for begge stipendier er tirsdag den 31. august 2021 kl. 23.59, og du kan finde ansøgningsskemaerne her. 

Spørgsmål til opslag og ansøgningsskema

Forskningskonsulent Anna Zachariassen svarer gerne på spørgsmål vedr. opslag og ansøgning – Anna kan kontaktes via mail eller på telefon 21 38 11 14.

Arvesum øremærket forskning i recovery i Region Hovedstadens Psykiatri

Afdøde Anne Marie Larsen har testamenteret ca. 4,4 mio. kr. tilRegion Hovedstadens Psykiatri, der skal anvendes til forskning i recovery. 
Det er besluttet, at der vil kunne opslås i alt to postdoc-stipendier eller ét postdoc-stipendium og ét ph.d.-stipendium. 

Den forskning, der skal støttes med midlerne fra arven, skal følge samme kvalitetskrav og faglige kriterier, som øvrig intern forskning i Region Hovedstadens Psykiatri. Opslag og bedømmelse er tilsvarende som for Region Hovedstadens Psykiatris årlige forskningspulje. 

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er tirsdag den 31. august 2021, kl. 23.59, og du kan finde opslag for recovery-puljen her:

Vigtigt i forhold til ledelsesgodkendelse

Vær opmærksom på, at ansøgningen først kan indsendes, når der foreligger en godkendelse fra centerchefen på det center, hvor projektet skal gennemføres. 

TIP! Afsæt god tid til at udføre godkendelsesprocessen, som sker elektronisk via det elektroniske ansøgningsskema, hvorfra der sendes et link til centerchefen pr. e-mail. Redaktør