Forskningspulje

Region Hovedstaden Psykiatris forskningspulje understøtter forskningen i RHP ved årligt at tildele økonomisk støtte til udvalgte forskningsprojekter. Læs mere om puljens aktuelle opslag og find link til det nye elektroniske ansøgningsskema længere nede på siden.


 Indholdsredigering

 Forskningspuljen 2021 er i opslag

Region Hovedstadens Psykiatris forskningspulje 2021 nu er i opslag som 2-4 ph.d.-stipendier og 3-5 postdoc-stipendier i fri konkurrence. Den endelige fordeling mellem ph.d.- og postdoc-stipendier afhænger af kvaliteten af det samlede ansøgerfelt.

Ph.d. stipendiater 

Læs opslaget til ph.d stipendiaterne 2021 her: 

2-4 PhD scholarships focusing on research in psychiatry or child and adolescent psychiatry

Ansøgningsfristen er 27.august 2020 kl. 23.59

Ansøgningsskema tilgås via dette link: Ansøgningsskema til ph.d. stipendium 

Postdoc stipendiater

Læs opslaget til postdoc stipendiaterne 2021 her: 

3-5 postdoc scholarships focusing on research in psychiatry or child and adolescent psychiatry 

Ansøgningsfristen er 27. august klokken 23.59

Ansøgningsskema tilgås via dette link: Ansøgningsskema til postdoc stipendium 


Nyt elektronisk ansøgningsskema

I år tager vi for første gang et nyt elektronisk ansøgningssystem i brug, og ansøgninger modtages kun herigennem. 

Vigtigt i forhold til ledelsesgodkendelse

Vær opmærksom på, at ansøgningen først kan indsendes, når der foreligger en godkendelse fra centerchefen på det center, hvor projektet skal gennemføres. Godkendelsen sker elektronisk via det elektroniske ansøgningsskema, hvorfra der sendes et link til centerchefen pr. e-mail. Af mailen fremgår projekttitel, det ansøgte beløb, samt et kort dansk populærvidenskabeligt resumé. Der opfordres til, at ansøger i tillæg hertil fremsender selve projektbeskrivelsen samt det detaljerede budget til centerchefen. Det opfordres til at afsætte god til af til denne godkendelsesproces. 

Ved spørgsmål i forbindelse med opslag eller selve ansøgningssystemet er I meget velkomne til at kontakte forskningskonsulent, Anna Zachariassen: anna.zachariassen@regionh.dk, telefon 21 38 11 14

150.000 kr til dækning af annuum for ph.d.-studerende

Læs opslag og find ansøgningsskema her:

Opslag annuum 2020.doc

Ansøgningsskema annuum 2020.doc

Ansøgninger sendes pr. mail til marianne.meinertz@regionh.dk

Ansøgningsfristen er 27. august klokken 23.59