A novel marker of brain serotonin as predictor of response to antidepressive therapy

​Professor Martin Balslev Jørgensen, Psykiatrisk Center København, har modtaget et stipendium til gennemførelse af ph.d.-projektet A novel marker of brain serotonin as predictor of response to antidepressive therapy ved ph.d.-studerende Kristin Forsberg

Depression er en uhyre belastende sygdom, både fra et samfundsøkonomisk og individuelt perspektiv. På trods af flere effektive behandlingsmåder er der fortsat mange patienter, som ikke har effekt af selv flere forskellige behandlinger. Et væsentligt problem er, at vi ikke kan forudsige om en given patient har gavn af en behandling. De medikamentelle behandlinger er i dag overvejende baseret på en intervention i hjernens serotonerge sysem, og der har hidtil ikke været biomarkører som kunne forudsige, om behandlingen vil være gavnlig. Vi har udviklet en markør som binder til en serotoninreceptor i hjernen og forskning, blandt andet med PET scanning på mennesker, tyder på, at graden af denne binding udtrykker serotonin aktivitet i hjernen. Vi ønsker derfor at bestemme, om man ved PET scanning, med brug af denne markør, af patienter med depression som kommer i behandling med et specifikt serotonergt stof, escitalopram, kan forudsige om patienten vil have gavn af behandlingen. Vi vil udføre et klinisk studie på 100 patienter med depression, hvor vi bruger skanninger af hjernen både før og efter behandling, for herefter at sammenligne patienter, der responderede på behandling med dem, der ikke responderede.

Målet er at gøre den antidepressive behandling mere skræddersyet til den enkelte patient, samt at bruge billeddiagnostiske metoder for at identificere undergrupper inden for det depressive spektrum, som kan forklare det varierende respons.
Redaktør