Does Glucagon-like Peptide 1 (GLP-1) stimulation reduce alcohol intake in patients with alcohol dependence

​Professor Anders Fink-Jensen, Psykiatrisk Center København, har modtaget et stipendium til gennemførelse af ph.d.-projektet Does Glucagon-like Peptide 1 (GLP-1) stimulation reduce alcohol intake in patients with alcohol dependence?

Alkoholafhængighed er underdiagnositceret og underbehandlet, og der er i udtalt grad brug for et øget fokus på denne patientgruppe og på en koordineret behandlingsindsats. Desuden er det nødvendigt at udvikle bedre behandlingsmetoder og styrke vores viden om de underliggende neurobiologiske mekanismer.

Formålet med nærværende projekt er at studere et særligt hormon Glucagon-like Peptide (GLP-1), som dannes i tarmsystemet og blandt andet er med til at regulere blodsukkeret og appetitten, og dets mulige effekt på alkoholindtag blandt patienter diagnosticeret med alkoholafhængighedssyndrom. 114 patienter diagnosticeret med alkoholafhængighedssyndrom vil i en periode på 6 måneder blive behandlet med GLP-1 agonisten exenatide – et registreret lægemiddel til behandling af type 2 diabetes – eller placebo i et randomiseret, blindet design, og indtag af alkohol vil blive registreret i denne periode.
Desuden vil vi studere de underliggende neurobiologiske mekanismer involveret i en eventuel effekt af exenatide ved hjælp af MR-skanninger.

Projektet afvikles i samarbejde mellem flere medicinske specialer samt Center for Msibrugsbehandling og Pleje under Købenahvns Kommune. På den måde håber vi tillige at øbne for et fremtidigt tættere samarbejde mellem de kliniske afdelinger og Københavns Kommune på dette område, hvilket både vil gavne den enkelte patient og samfundet som helhed.
Redaktør