Effects of erythropoietin (EPO) on cognitive side-effects of electroconvulsive therapy (ECT) (EPO-T Study)

​Professor Martin Balslev Jørgensen, Psykiatrisk Center København, har modtaget et stipendium til gennemførelse af ph.d.-projektet Effects of erythropoietin (EPO) on cognitive side-effects of electroconvulsive therapy (ECT) (EPO-T Study) ved ph.d.-studerende Lejla Sjanic Schmidt

Nyeste forskning viser at Erythropoietin (EPO) kan forbedre kognition ved depresive tilstand. Formålet med nærværende projekt er i en blindet randomiseret undersøgelse at afgøre, om behandling med EPO som supplement til elektrokonvulsiv behandling (ECT) af deprimerede patienter, medfører færre hukommelsesbivirkninger.

Baggrund for dette projekt er, at ECT i dag betragtes som værende den mest effektive behandling til svære eller behandlingsresistente depressioner. Når man er relativt tilbageholdende med behandlingen, skyldes det, at den er forbundet med kognitive bivirkninger. Dette har været genstand for omfattende studier, der viser, at det helt overvejende er hukommelsesfunktioner som påvirkes. Det har indtil videre ikke været muligt at nedbringe disse kognitive bivirkninger uden at det går ud over effekten af behandlingen.

Hvis dette forskningsprojekt viser, at EPO kan modvirke de kognitive bivirkninger af ECT, vil det kunne få vigtige implikationer for fremtidige behandlingsstrategier. Med fMRI belyses endvidere det neurale grundlag for eventuel effekt af EPO på kognition, hvilket vil øge vores indsigt i det neurobiologiske grundlag for ECT-relateret kognitiv dysfunktion og effekten af EPO.
Redaktør