Glutamatergic and GABAergic disturbances in individuals at ultra-high risk of psychosis. Implications for clinical and functional outcome

​Professor Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center København, har modtaget et stipendium til gennemførelse af ph.d.-projektet Glutamatergic and GABAergic disturbances in individuals at ultra-high risk of psychosis. Implications for clinical and functional outcome ved ph.d.-studerende Christina Wenneberg

Prodromalforskning har stor international bevågenhed. Prodromalfasen forudgår udvikling af skizofreni og kendetegnes ved gradvis forringelse i psykosocial funktion samt udvikling af vage symptomer. Fokus er på at kunne identificere disse patienter mhp. tidlig intervention.

CAARMS-kriterierne (tab af funktion samt genetisk disposition eller vage psykotiske symptomer) kan finde personer med ultra-høj risiko for psykose (UHR), hvoraf ca. 30% udvikler psykose ila. 2 år. Nyere studier viser at færre UHR får psykose, og det er relevant at undersøge subgrupperne: psykose, non-remission og remission.

Forskning peger på, at forstyrret frigivelse af neurotransmitterne glutamat og GABA er involveret i udvikling af skizofreni. Disse forstyrrelser er også fundet hos UHR, hvorfor det er et lovende felt at undersøge mhp. tidlig opsporing. Biomarkører kan medvirke til på kort sigt at forudsige remission/non-remission. På lang sigt kan identifikation af biomarkører måske facilitere mildere forløb. Der er behov for større undersøgelser, da hidtige resultater ikke har været entydige.
Kognitive deficits ved skizofreni er til stede før psykose og kan være forbundet med forstyrret glutamat/GABA-funktion. Det tyder på, at denne sammenhæng findes i UHR-tilstanden; men der er brug for yderligere undersøgelser, da resultater har været inkonsistente. Såfremt dette forhold påvises, giver det mulighed for målrettet behandling af glutamat/GABA-forstyrrelserne og dermed reduktion af de kognitive gener.

Vi vil undersøge, hvorvidt:

  • Glutamat/GABA-forstyrrelser kan findes hos UHR sammenlignet med raske kontroller og, hvorvidt disse kan forudsige short term outcome

GABA/glutamat-forstyrrelser korrelerer med kognitive deficits

Redaktør