Neural correlates of error monitoring and error adaption in children at high risk for schizophrenia and bipolar disorder

Professor Kerstin​ Plessen, Børne- og Ungdomspykiatrisk Center, har modtaget et stipendium til gennemførelse af ph.d.-projektet Neural correlates of error monitoring and error adaption in children at high risk for schizophrenia and bipolar disorder

Det overordnede formål med denne undersøgelse er at kortlægge neural aktivitet ved specifikke processer ved præstationsovervågning (performance monitoring) i en stor kohorte af 11-årige børn med høj genetisk risiko for at udvikle skizofreni eller bipolar lidelse sammenlignet med en gruppe børn med forældre uden disse diagnoser i et langsigtet perspektiv. VIA 11 brainmap er en understudie af VIA 11, hvor familierne bliver undersøgt grundigt med hensyn til kliniske og neuropsykologiske mål.

Hos voksne med psykotiske lidelser har man fundet, at præstationsovervågning i lighed med andre kognitive domæner er forstyrret. Nogle få studier har også fokuseret på denne egenskab hos førstegradsslægtning, dog har man ikke kortlægt specifikt hvor i processen afvigelsen ligger.

Baseret på tidligere litteratur forventer vi, at børnene i genetisk risiko for både skizofreni og bipolar lidelse vil vise reduceret aktivitet i anterior cingulate ved en fejlhandling. Anterior cingulate er det område i hjernen, hvor hjernen signalerer behov for handling ved uforventede eller konfliktfulde situationer, for eksempel ved fejlhandlinger.
Endvidere vil vi teste, om børn med høj risiko også vil vise reduceret evne til at tilpasse sit motoriske svar efter fejlen, både målt ved deres adfærd og hjerneaktivering

Vi vil undersøge 200 børn med en forælder med skizofreni, 120 børn med en forælder med bipolar lidelse og 200 kontroller samt deres forældre, når barnet er 11 år gammelt, både med funktionel Magnetic Resonans skanning (fMRI) og med neurofysiologiske målinger (event-related potentials (ERP)) under en test, der kræver kognitiv kontrol (Flanker task). Vi vil således i ”VIA 11 brainmap” fokusere på de underliggende potentielle endofænotyper i et tværdiagnostisk perspektiv, som vil kunne bidrage til at udvikle en bedre forståelse for præstationsovervågning hos disse børn, som er udfordret på flere områder, for at kunne sætte ind med tidlige interventioner.
Redaktør