Preventing psychosis. Improving brain networks in Ultra High Risk subjects by means of psychological interventions

​Professor Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center København, har modtaget et stipendium indenfor området psykoterapi til gennemførelse af projektet Preventing psychosis. Improving brain networks in Ultra High Risk subjects by means of psychological interventions ved ph.d.-studerende Tina Dam Kristensen

Moderne psykoterapeutisk forskning søger at integrere den kliniske behandlingspraksis med neurovidenskabelig forskning. Således har neurovidenskabens påvisning af hjernens plasticitet medført, at mulighed for at påvirke hjernens netværk gennem træning og psykoterapi er kommet i fokus. Flere studier har fundet strukturelle hjerneforandringer hos patienter i Ultra-Høj Risiko for psykose (UHR), med aktive forandringer omkring sygdomsdebut. Kognitive forstyrrelser kan antages at være resultat af de strukturelle hjerneafvigelser, men der er stadig ringe forståelse for forholdet mellem hjernens netværk og de specifikke kognitive forstyrrelser.

Social kognitiv er formentlig den stærkeste prædiktor for funktionelt outcome i skizofreni og antages at være en vigtig tidlig risikoindikator. Endnu er der kun udført enkelte mindre studier, der har vist at patienter med skizofreni har socialkognitive deficits signifikant associeret med afvigelser i hjernens strukturelle netværk, og ingen tilsvarende studier i en UHR-population.

Focus-projektet er et stort, igangværende højkvalitets RCT-studie, som undersøger effekten af kognitiv remediering og socialkognitiv træning på UHR patienter. Som en ny del af studiet ønsker vi multimodalt at inkludere både biologiske markører på afvigende hjerneforandringer og deres association med social kognition som behandlingsoutcome. Hermed undersøges, om socialkognitiv træning kan forsinke eller ligefrem forebygge den progressive forværring af hjernens struktur, der kan være forbundet med udvikling af psykosesygdom. Resultatet vil således bidrage med ny viden om, hvordan psykologiske interventioner potentielt kan påvirke også det biologiske grundlag for skizofreni
Redaktør