TRANS-diagnostic Cognitive behavioral Therapy versus standard cognitive behavioral therapy (TRACT-RCT). Targeting Neuroticism

​Nicole Rosenberg, Psykiatrisk Center København, har mdotaget et stipendium indenfor psykoterapi til gennemførelse af projektet TRANS-diagnostic Cognitive behavioral Therapy versus standard cognitive behavioral therapy (TRACT-RCT). Targeting Neuroticism ved ph.d.-studerende Nina Reinhardt

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) bruges i vidt omfang i regionspsykiatriens psykoterapi-klinikker som gruppeterapi. De manualer der bruges er specifikke for hver type lidelse, således at der oprettes grupper for hver diagnose. Men dels er patienterne i regions-psykiatrien ofte komplicerede og har flere diagnoser, dels er det et problem at patienterne skal vente på at starte i gruppeterapi, indtil der er tilstrækkeligt med patienter med den samme diagnose. Vi har videreudviklet og afprøvet en amerikansk KAT manual, der er beregnet til patienter med flere forskellige angst og depressionsproblemer, fordi der arbejdes med mere basale problemer i form af stærke og negative følelser og uhensigtsmæssig følelseshåndtering. Den indledende afprøvning på 30 patienter har været positiv og nu vil vi systematisk, via en lodtrækningsbaseret sammenlignende undersøgelse afprøve om den ny terapi er lige så gid som vanlig KAT, og om den i særlig grad forbedrer håndteringen af negative følelser. I løbet af 18 måneder vil i alt 105 patienter prøve den nye gruppeterapi, og deres resultater sammenholdes med 105 patienter, der går i vanlig KAT. Projektet foregår i Psykoterapeutisk Klinik Nannasgade, Psykiatrisk Center København, Region Hovedstaden i samarbejd med Angst- og Depressionsklinikkerne i Risskov, Region Midt og klinikkerne i Psykiatrien Vest, Region Sjælland, smat TrialPartner, Århus Universitet. Internationalt samarbejdes med Center for Anxiety and Related Disorders, Boston University

Redaktør