Internetwork brain dynamics in children at high genetic risk for schizophrenia and bipolar disorder

Ayna Baladi Nejad har modtaget et postdoc-stipendium til gennemførelse af projektet Internetwork brain dynamics in children at high genetic risk for schizophrenia and bipolar disorder

Formålet med dette studie, (VIA 11 brainmap, et substudium af VIA 11) af børn med høj risiko for at udvikle psykose, er at kortlægge en potentiel underliggende endofænotype – afvigende antikorrelerede funktionelle netværk i hjernen. Dette er et tidligere fund i den voksne psykiatriske population med bipolar lidelse og skizofreni og deres førstegrads-slægtning, men er aldrig undersøgt hos børn med høj risiko for disse sygdomme. Aktiviteterne i hvile-netværket (Default Mode) og i det ”task positive” netværk er normalt antikorrelerede, hvilket menes at fungere som en form for opdeling af neurale ressourcer for at opnå bedre kapacitet til kognitiv bearbejdning. Reduceret antikorrelation kan derfor muligvis være med til at forklare de underliggende mekanismer ved kognitive deficit hos psykotiske patienter. Vores hypotese er, at børn med høj genetisk for bipolar lidelse og skizofreni ved 11-årsalderen vil udvise en forstyrret dynamik i disse funktionelle netværk, og dette vil være relateret til nedsat kognitiv kontrol og psykiatriske symptomer. 200 børn med mindst en forælder diagnosticeret med skizofreni, 120 med en forælder med bipolar lidelse, og 200 kontrolbørn vil blive undersøgt med fMRI. Vi vil måle hjernenetværk både i hvilende tilstand (resting state) og mens de løser en opgave, som kræver kognitiv kontrol, og vi forventer at netværksdynamikken vil være relateret til potentielt nedsat præstation og fejl (trial-by-trial). Derudover vil vi undersøge, om graden af antikorrelation af netværkene er associeret med psykopatologiske symptomer, med resiliente faktorer og med genetisk risiko ved korrelationer med polygenic-riskscores.

Redaktør