The role of central Glucagon-like peptide-1 receptors in impulsive to compulsive drug taking behavior

​Anna Molander har modtaget et postdoc-stipendium til gennemførelse af projektet The role of central Glucagon-like peptide-1 receptors in impulsive to compulsive drug taking behavior

Afhængighed af euforisernede stoffer og alkohol har ofte stor personlige konsekvenser for den fhængige samt dennes pårørende og er et stort samfundsmæssige problem. Glukagon-lignende peptid 1 (GLP-1) er et tarmhormon som øger insulinfrigivelse fra bugspytkirtlen når blodsukkeret stiger efter idntag af mad og GLP-1 analoger anvendes til behandling af type-2-diabetes. Meget tyder dog på at GLP-1 også har gavnlig vikrning på afhængighed af stoffer og alkohol. Det er dog endnu ikke klart hvorledes GLP-a påvirker effekterne af euforiserende stoffer og alkohol.

Personer, der lider af afhængighed, har ofte øget risikobetinget og kompulsiv adfærd. Nylige studier fra vores laboratorium viser, at GLP-1 kan bedre impulskontrol i mus. I nærværende projekt ønsker vi derfor at studere GLP-1 receptorens betydning for risikovillig og kompulsiv adfærd i mus som frivilligt indtager alkohol eller kokain. Ydermere ønsker vi at belyse den bagvedliggende mekanisme ved GLP-1s effekter på adfærd i forbindelse med afhængighed. Belysningen af GLP-1s effekter kan bidrage til udviklingen af nye bedre lægemidler til behandling af stof- og alkoholmisbrug.
Redaktør