A longitudinal study of cortical thickness and surface in antipsychotic-naive first-episode schizophrenia patients.

​Professor Birte Glenthøj, Psykiatrisk Center Glostrup, har modtaget et stipendium til gennemførelse af ph.d.-projektet "A longitudinal study of cortical thickness and surface in antipsychotic-naive first-episode schizophrenia patients. The impact of neurochemical disturbances and cognitive deficits" ved ph.d.-studerende Kasper Jessen

Skizofreni er i vid udstrækning forbundet med et fremadskidende funktionstab,  der alvorligt kompromitterer den enkelte patients livskvalitet og evne til at klare sig selv, ligesom det medfører store omkostninger for samfundet. Fremadskridende tab af hjernevæv, kognitive forstyrrelser og ændringer i hjernens glutamaterge system har alle været relateret til er kompliceret sygdomsforløb med tab af funktioner. En stor heterogenitet og viriabilitet i sygdomsforløbet nødvendiggør en dybere forståelse af de underliggende biologiske og funktionelle forstyrrelser med henblik på at kunne forudsige og forebygge tab af funktionsevne hos den enkelte patient. Hertil kommer, at det fortsat er uafklaret, i hvilket omfang antipsykotika forebygger eller direkte forværrer det progressive tab af hjernevæv. Magnetisk resonans billeddannelse kan anvendes til at undersøge reduktioner i hjernens tykkelse og overflade, hvilket afspejler  fremadskridende vævstab af grå substans. Da såvel hjernens struktur som funktion påvirkes af antipsykotisk medicin og af sygdomsforløbet vil vi undersøge reduktioner i hjernebarkens tykkelse og areal i to store follow-up kohorter af oprindelig antipspykotisk-naive første-episode patienter med skizofreni og matchede raske kontrolpersoner. Ændringer i hjernebarkens tykkelse og overflade vil blive korreleret til kognitive forstyrrelser og ændringer i den glutamaterge aktivitet før og efter patienternes første antipsykotiske behandling samt til graden af dopamin blokade

Redaktør