CHANGE. A randomized clincial trial of two health promoting programs vs standard treatment for patients with schizophrenia

​Professor Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center København har modtaget et stipendium til gennemførelse af ph.d.-projektet "CHANGE - A randomized clincial trial of two health promoting programs versus standard treatment for patients with schizophrenia" ved ph.d.-studerende Ane Storch Jakobsen

Patienter med skizofreni lever 20 år kortere end baggrundsbefolkningen bl.a. på grund af usund livstil og underbehandling af somatiske sygdomme. Vi vil undersøge om risikoen for hjertekarsygdom kan nedsættes ved at sikre undersøgelse og behandling af fysiske helbredsproblemer og tilbyde en individualiseret, intensiv manualiseret livsstilsintervention med fokus på rygestop, øget fysik aktivitet og forbedrede kostvaner. Der er rekrutteret 430 patienter med skizofreni og et talje omfang, der overskrider 88 cm for kvinder og 102 cm for mænd (Sundhedsstyrelsens grænser). Ved lodtrækning er de blevet fordelt i tre grupper: 1) Sædvanlig behandling, 2) Sikring af kontakt til egen læge med henblik på undersøgelse og behandling af fysiske helbredsproblemer, 3) Som 2) plus en etårig indivdualiseret, intensiv, målrettet og helhedsorienteret livsstilsintervention. Resultaterne af interventionen vil blive evalueret af uafhængige blindede forskere ved grundig registrering af ændringer i livsstil og måling af lungefunktion, kondition og risikofaktorer for hjertekarsygdomme og diabetes. Undersøgelsen gennemføres på Psykiatrisk Center København og på Aarhus Universitetshospital. Formålet med 2 års opfølgningsundersøgelsen er at belyse, om livsstilsændringer kan fastholdes efter ophørt intervention. Ane Jakobsen vil være den phD-studerende som er ansvarlig for gennemførelsen af to års opfølgningsundersøgelsen og phD-afhandlingen skal baseres på disse undersøgelsesresultater.

Redaktør