OCD Trial – Neural mediators of efficacy in cognitive behavioural therapy in children and adolescents with OCD

​Professor Kerstin Plessen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, har modtaget et stipendium til gennemførelse af ph.d.-projektet "OCD Trial – Neural mediators of efficacy in cognitive behavioural therapy in children and adolescents with OCD"

Bagvedliggende processer, som medierer effekten af kognitiv adfærdssterapi (KAT) og fører til bedring af symptomer hos børn med tvangslidelse, er ikke tilstrækkeligt dokumenteret i systematiske lodtrækningsstudier. Det er dog nødvendigt at opnå viden om de underliggende processer for behandlingens virkning og at adskille disse fra ændringer i hjernen, som opstår som en generel virkning af en ikke-specifik behandling. Vi ønsker derfor at kortlægge ændringer i de underliggende neurobiologiske processer ved 14 ugers KAT-behandling og aktiv kontrolbehandling hos børn med tvangslidelse. ”OCD-trial” gennemføres i BUC region H som et uafhængigt finansieret lodtrækningsstudie. Baseret på beregning af effektstørrelse vil vi inkludere 52 børn og unge med tvangslidelse, i alderen 10-17 år af begge køn. Deltagerne bliver tilfældigt fordelt til enten 14 ugers intervention med KAT (efter en publiceret nordisk manual) eller afspændingsterapi med lignende mødefrekvens. Selvom hovedfokus i studiet er at kortlægge neurobiologiske ændringer, er det nødvendigt at påvise en forskel i virkningen af de to typer terapi ved at måle ændringer i sværhedsgraden af tvanglidelsen 4, 8, 14 uger og 6 måneder efter terapistart. Ved funktionelle Magnet Resonans målinger får patienterne en opgave, som kræver kognitiv kontrol, for at kunne sammenligne aktivering i de hjerneområder, som typisk er involveret i opgaver, dette før og efter behandling og på tværs af de to typer behandling. En gruppe raske kontrolpersoner i samme alder vil bidrage til at adskille generelle alderseffekter fra specifikke terapieffekter.

Redaktør