Regulation and function of the circadian clock in the mammalian neocortex.

​Pia Weikop, Psykiatrisk Center København, har modtaget et stipendium til gennemførelse af ph.d.-projektet "Regulation and function of the circadian clock in the mammalian neocortex. Does disruption of the neocortical circadian clock induce symptoms of affective disorder?" ved ph.d.-studerende Tenna Berring

Legements døgnrytmer reguleres af hjernens indre ur, den suprachiasmatiske kerne, i den del af forhjernen som kaldes hypothalamus. Døgnrytmen i denne kerne genereres ved en rytmisk aktivitet af de såkaldte klokkegener. Vi har dog påvist eksistensen af selvstændige såkaldte perifere lokaliseret i nerveceller i hjernebarken. Denne klokke er også karakteriseret ved rytmisk aktivitet af klokkegener. Døgnrytmerne i hjernebarken styres af det centrale ur, men det er indtil videre ikke kendt, hvorledes signalet fra den suprachiasmatiske kerne når frem til hjernebarken, og desuden er funktionen af denne perifere klokke ukendt. Nyere undersøgelser har dog påvist, at klokken i hjernebarken er markant ændret i patienten, som lider af depression, hvorfor det er rimeligt at antage, at der er en forbindelse mellem denne klokke og døgnrytmen i symptomer ved depression.
i nærværende projekt i ønsker vi at klarlægge: 1) hvorledes den perifere klokke i hjernebarken reguleres fra den suprachiasmatiske kerne ( sandsynligvis et hormonelt signal), 2) den fysiologiske af hjernebarkens klokke i circadian biologi, samt 3) den mulige forbindelse mellem en dysfunktionel klokke i hjernebarken og udvikling af depression. Disse undersøgelser vil blive foretaget ved brug af histologiske, molekylærbiologiske og biokemiske metoder, samt adfærdsmæssige dyreforsøg, dels på rotter og genmodificerede mus. Vi har i den forbindelse udviklet en mus, hvor klokken er inaktiveret i hjernebarken. En kortlægning af regulering og funktion af døgnrytmeaktivitet i hjernen vil kunne bidrage til en bedre forsåelse af grundlaget for det døgnrytmemæssige element i sjælelige lidelser som depression.

Redaktør