Personalising drug treatment of ADHD – integrating systems biology

​Majbritt Busk Madsen, Psykiatrisk Center Sct. Hans, har modtaget et postdoc-stipendium til gennemførelse af projektet "Personalising drug treatment of ADHD – integrating systems biology and genomics"

ADHD er den mest udbredte psykiske lidelse hos børn og unge, og i Danmark er hyppigheden af ADHD blandt børn ca. 5 %. Methylphenidat er det hyppigst anvendte lægemiddel til behandling af ADHD, der er dog en betydelig individuel variation i virkningen af dette lægemiddel. Op til 30 % af de børn der sættes i behandling med methylpehidat, må således skifte til en anden type medicin, fordi de ikke oplever en tilfredsstillende bedring af deres symptomer eller får bivirkninger som følge af behandlingen. Man mener at genetiske faktorer spiller en vigtig rolle for denne individuelle variation i virkning af methylphenidat. Hvis man kunne udpege disse faktorer, kunne man ved hjælp af en genetisk profil af det enkelte barn forudsige om vedkommende vil have gavn af behandling med methylphenidat eller vil opnå bedre virkning og færre bivirkninger med et andet lægemiddel, og dermed tilpasse behandlingen det enkelte barn. Det foreslåede projekt har til formål at identificere genetiske faktorer som har indflydelse på effektiviteten af behandling med methylphenidat, samt at udvikle et værktøj til at forudsige effekten af methylphenidat behandling hos den enkelte patient. Projektet vil bruge nye metoder, som integrerer genetiske analyser

med den biologiske viden, man har, om de enkelte gener og deres funktion. Derudover er det mit mål at resultaterne fra dette projekt i fremtiden skal benyttes i børnepsykiatriske klinikker til at forbedre den medicinske behandling af ADHD. Dette vil medføre en forbedret livskvalitet for børn med ADHD, samt føre til besparelser indenfor sundhedsvæsenet

Redaktør