Reward disturbances in schizophrenia as a vulnerability indicator and predictor of outcome

​Mette Ødegaard Nielsen, Psykiatrisk Center Glostrup, har modtaget et postdoc-stipendium til gennemførelse af projektet "Reward disturbances in schizophrenia as a vulnerability indicator and predictor of outcome"

Patienter med skizofreni udgør en yderst blandet gruppe, og der er en stor forskel på deres symptomer, sygdommens forløb og effekten af behandling med gængs antipsykotisk medicin. Det er på nuværende tidspunkt ikke klarlagt hvorfor der er så stor forskel på patienterne, men muligvis skyldes det, at der er tale om forskellige forandringer i hjernen hos forskellige undergrupper af patienterne. Det er velkendt, at der hos patienter med skizofreni generelt findes forstyrrelser i aktiviteten i hjernens dopaminsystem, og dermed også forstyrrelser i belønningssystemet. I mindre studier er det vist, at den medicinske behandling har en effekt på disse forstyrrelse, men dette ses imidlertid kun hos nogle patienter. Målet for det pågældende projekt er at afdække forekomsten af forstyrrelser i belønningssystemet hos en større gruppe patienter. Ved at inddrage undersøgelser af raske tvillinger vil vi desuden afklare hvorvidt forstyrrelserne udgør en genetisk betinget sårbarhed eller er et resultat af sygdomsprocessen. Endelig vil vi med genundersøgelse af patienterne beskrive udviklingen af forstyrrelserne i belønningssystemet over en 5-årig periode. Vi vil dermed kunne afdække hvorvidt disse forstyrrelser delvist kan ligge til grund for det forskellige behandlingsrespons og den forskellige prognose vi klinisk observerer hos patienterne. Dermed forventer vi at kunne bidrage til en undergruppering af patienterne der vil være baseret på de forstyrrelser der ligger til grund for deres symptomer, og på den måde optimere og individualisere den medicinske behandling fremadrettet.

Redaktør