Specific brain structure abnormalities indicative of a high risk for affective disorders

​Julian Macoveanu har modtaget et postdoc-stipendium til gennemførelse af projektet "Specific brain structure abnormalities indicative of a high risk for affective disorders"

Raske første-grads slægtninge til patienter med unipolar og bipolar sygdom (affektive sygdom) har en øget risiko for at udvikle affektiv sygdom. Det vides, at raske første-grads slægtninge udviser diskrete ændringer i hjernens struktur og funktion. Imidlertid, forefindes der meget begrænset viden om, hvilke specifikke funktioner i hjernen, som overføres/nedarves og dermed bidrager til udvikling af sygdom.

 I aktuelle studium har vi indsamlet unikke MR data fra i alt 175 psykiatriske raske en og tveæggede tvillinger. Herefter har 106 en med tvilling som har affektiv sygdom (høj-risiko individer). De resterende 69 er raske tvillinger, som har en rask medtvilling og raske første gradslægtninge (lav-risiko individer). Disse tvillinger er blevet MR-skannet i perioden 2002-2005 og de er efterfølgende blevet fulgt prospektivt. Der foreligger nu syv års opfølgningsdata fra hele kohorten, hvor i alt 38 individer har udviklet psykiatrisk sygdom. Således er det muligt at undersøge hvorvidt ændringer i hjernens struktur og funktionalitet kan prædiktere senere debut af psykiatrisk sygdom. Hvilket skitseres detaljeret i protokollen. Disse resultater vil bidrage væsentligt til vores viden og forståelse for hjernens sygdoms mekanismer og risikofaktorers indflydelse. Denne viden vil bidrage til en tidligere mere præcis diagnostik og dermed også en mere effektiv behandling, tilpasset til den enkelte patient med affektiv sygdom, samt udvikling af tidlig forebyggende indsats for at undgå sygdomsdebut.

Redaktør