Dopamine synthesis capacity and reward processing in first-episode psychosis

Professor Birte Glenthøj, PC Glostrup har modtaget et stipendium til gennemførelse af ph.d.-projektet Dopamine synthesis capacity and reward processing in first-episode psychosis ved ph.d.-studerende Karen Tangmose

Ændringer i dopaminaktivitet er af betydning for udvikling af såvel psykotiske symptomer som bevægeforstyrrelser og forstyrrelser i belønningssystemet, herunder appetitreguleringen. Salience hypotesen for skizofreni foreslår, at øget dopaminaktivitet i belønningssystemet medfører, at neutrale indtryk tillæg fejlagtig betydning, hvilket bidrager til udvikling af psykotiske symptomer. Den direkte sammenhæng mellem forstyrrelser i belønningssystemet og ændret dopamin aktivitet er imidlertid stadig uafklaret.

Antipsykotika dæmper dopaminsystemet og psykotiske symptomer, men medfører en række bivirkninger som akatasi og vægtøgning. Mekanismerne bag udviklingen af disse bivirkninger er ligeledes uafklaret.

Studiet undersøger sammenhængen mellem dopamin syntese kapaciteten (DSC), belønningssysteet, psykotiske symptomer og bivirkninger før og efter patienternes første antipsykotiske behandling. DSC måles med PET og belønningssystemet med fMRI. Hypoteserne er, at øget DSC er relateret til ændringer i belønningssystemet og at normalisering heraf er direkte associeret med behandlingseffekten. Desuden undersøges hvorvidt øget DSC medfører større risiko for antipsykotika induceret akatisi og vægtøgning.

Resultaterne vil bidrage med væsentlig ny viden om dopamins rolle ved forstyrrelser i belønningssystemet og udvikling af psykose samt ved antipsykotika relateret akatisi og vægtøgning. Denne viden er klinisk relevant mhp. fremtidig optimering og individualisering af behandlingen.
Redaktør