Mother-infant Interaction, affective cognition and attachment postpartum in new mothers with bipolar Affective Disorder (MIPAD)

​Forskningsleder Kamilla Miskowiak, Psykiatrisk Center København, har modtaget ph.d.-stipendium til gennemførelse af projektet: Mother-infant Interaction, affective cognition and attachment postpartum in new mothers with bipolar Affective Disorder (MIPAD) ved ph.d.-studerende Anne Juul Bjertrup og

Bipolar lidelse er en invaliderende psykisk sygdom, der rammer ca. 2 procent af befolkningen og karakteriseres ved markante, periodiske svingninger i stemningslejet i manisk og depressive retning. Børn af forældre med bipolar lidelse har 60% risiko for selv at udvikle en psykisk sygdom. Denne forhøjede risiko er knyttet til både genetiske og tidlige miljømæssige risikofaktorer.
Den tidligere forælder-barn-relation er af afgørende betydning for barnets psykiske udvikling. Ny forskning peger på at mor-barn relationen, herunder moderens evne til at genkende barnets følelsesudtryk, ofte er forstyrret hos mødre med fødselsdepression, og at dette har negative følger for barnets udvikling.

Formålet med studiet er at afklare, om der hos mødre med bipolar lidelse findes lignende afvigelser i mor-barn relationen, samt hvordan disse vanskeligheder påvirker barnets psykiske udvikling. Vores pilotstudie viste, at mødre med bipolar lidelse, sammenlignet med raske mødre, udviste afvigende fortolkning af barnets følelsesudtryk, samt nedsat følsomhed kombineret med øget indgriben i samspillet med spædbarnet. Desuden fandtes en forsinkelse af den tidlige sprogudvikling høs børn af mødre med bipolar lidelse. På denne baggrund vil vi udføre et lignende studie i større skala med henblik på at udvikle en guideline for en tidlig forebyggende indsats til mødre med bipolar lidelse og deres børn, og dermed fremmen en tryg tilknytning og sund mental udvikling hos barnet.

Studiet udføres i Region Hovedstaden i et samarbejde mellem voksen- og børne- og ungdomspsykiatrien og Neurobiologisk Forskningsenhed, samt institut for Psykologi, Københavns Universitet og Department of Psychiatry, University of Oxford.

Redaktør