Psychotic experiences in adolescence. Mapping the role of anxiety, health anxiety, affective symptoms, stress and negative life events

​Pia Jeppesen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center har modtaget et stipendium til gennemførelse af ph.d.-projektet Psychotic experiences in adolescence. Mapping the role of anxiety, health anxiety, affective symptoms, stress and negative life events  ved ph.d.-studerende Martin Køster Rimwall

Psykoselignedne oplevelser (Psychotic Experiences, PE) er hyppige hos børn og unge i almen befolkningen. Tidligere studier, inklusive studier af ”Copenhagen Child Cohort 2000” (CCC2000), viser at PE er en risiko markør for senere udvikling af psykotisk sygdom såvel som for psykiske helbredsproblemer og sygdomme af ikke-psykotisk karakter.

Dette PhD-studie vil undersøge sammenhængen mellem psykosesårbarhed, dvs. PE, i ungealderen og tidligere følelsesmæssige helbredsproblemer og sygdomme, målt som problemer med regulering i spædbarnealderen og senere i barn- og ungdom som angst, depression, og/eller /hypo)mani. Endvidere kortlægges betydningen af stress, negative livsbegivenheder, forstyrrelser i selv- og korps-oplevelsen, samt helbredsangst for udviklingen af PE i ungeårene.
Studiet baseret på data fra CCC2000, som består af 6090 børn født i København i år 2000. Flere tusinde har deltaget i 3 opfølgningsundersøgelser i barndommen og bliver aktuelt genundersøgt ved 16-17-års alderen. Der foreligger allerede data på følelsesmæssige symptomer siden fødslen, samt detaljerede data fra 11-12-års alderen på bl.a. PE og helbredsangst, som snart suppleres af data fra 16-17 års alderen.

Denne unikke datasamling gør det muligt at bidrage med ny og vigtig viden om den kliniske betydning af PE i ungealderen. Nyere studier viser en stigende forekomst af både psykotiske og følelsesmæssige problemer, herunder helbredsangst, hos unge. Mere viden om PE og relaterede psykiske problemer/sygdomme og stress er derfor nødvendige for bedre at kunne forebygge eller bremse udviklingen af svære psykiske sygdomme i fremtiden.
Redaktør