Epigenetic Predictors of Psychiatric Disorders

​Shantel Weinsheimer, Psykiatrisk Center Sct. Hans har modtaget et postdoc-stipendium til gennemførelse af projektet Epigenetic Predictors of Psychiatric Disorders

Senere års studier har vist, at udviklingen af psykiske lidelser er under indflydelse af både genetiske og miljømæssige faktorer, hvilket gør det yderst komplekst, at finde frem til en forståelse for, hvorfor bestemte psykiske lidelser opstår. Nylige studier af vævs- og blodprøver har vist, at DNA methylering er en af de processer, som kan have en vigtig indflydelse på om en person udvikler en psykisk lidelse.

Reguleringen af, hvordan forskellige gener udtrykkes er styret af DNA methyleringen, og det er denne proces, som kan være medvirkende til, at et individ udvikler en psykisk lidelse. I dette projekt vil vi undersøge methyleringsprocessen og sammenhængen med udviklingen af forskellige psykiske lidelser.

Projektet har to hovedformål: 1) Undersøge hvorvidt methylering kan bruges som indikator på, om et individ senere i livet har risiko for, at udvikle en bestemt lidelse, heriblandt psykiske lidelser. 2) Opnå en bedre viden omkring mulighederne i, at anvende methyleringsprocessen i behandlingen af forskellige lidelser. Projektet vil basere sig på blodprøver fra nyfødte. Her vil vi finde mål for methyleringen hos det enkelte individ og derigennem identificere nye biomarkører for psykiske lidelser samt identificere mønstre for methyleringen, som kan give os ny viden omkring nogle af de funktionelle processer, som har afgørende betydning for udviklingen af psykiske

Redaktør