The BOND Study. Birth with Oxytocin and Normal or Abnormal Development

​Nicole Lønfeldt, Børne- og Ungdomspsykaitrisk Center har modtaget psotdoc-stipendium til gennemførelse af projektet The BOND Sutdy: Birth with Oxytocin and Normal/Abnormal Development

Administration af syntetisk oxytocin (synOT) er den mest udbredt metode for igangsætning af fødsel og vestimulering. Igangsætning af fødsler i Danmark og USA er fordoblet over det sidste årti. Der er sammenhæng mellem synOT og kortsigtede konsekvenser for børn og mødre (bl.a. mindre Apgar score og senere/mindre amning). Imidlertid er de langsigtede psykiske risici ved brug af synOT ukendte. Hvis synOT medfører dysregulering af kroppens OT-system, som spiller en betydende rolle i emotionsregulering og tilknytning, kan det have konsekvenser for barnets og moderens psykiske helbred.

Projektet vil undersøge sammenhæng mellem obstetrisk administrering af synOT og øget risiko for angst hos børn og fødselsdepression (PPD) hos møder. Desuden undersøges om synOT påvirker mor-barn tilknytning henholdsvis 6 og 18 måneder efter fødslen samt angstsymptomer hos børn på henholdsvis 7 og 11 år. Herudover undersøges om OT-betinget mødreadfærd (bl.a. tilknytning) forklarer potentiel sammenhæng mellem obstetrisk synOT of affektive lidelsessymptomer hos børn og mødre.

Sammenhæng mellem synOT og angstdiagnose samt PPD undersøges ved at danne en relevant kohorte fra udtræk fra en række danske registre. Børn vil blive fulgt fra fødslen indtil en angstdiagnose eller december 2014. Mødre vil blive fulgt i de det første år efter fødslen. Ved brug af data fra forskellige registre og en kohorte (DNBC) undersøges sammenhæng mellem brug af synOT og angstsymptomer hos børn, og om sammenhængen forklares af amningsfrekvens og problemer samt mor-barn tilknytning

Resultaterne fra projektet vil forbedre vidensgrundlaget for obstetrikeres brug af synOT og generere ny viden om rolle af OP for tilknytning, PPD og klinisk angst.

Redaktør