Brain neuroplasticity in response to drug treatment of major depressive disorder

​Professor Martin Balslev Jørgensen/Kristian Reveles Jensen, Psykiatrisk Center København

Depression er en alvorlig folkesygdom hvor mange årsager kan spille en rolle. Alle patienter har derfor ikke lige god gavn af de fælles pakkeforløb med samtaleterapi og medicin, der tilbydes i Danmark, og det er umuligt på forhånd at vurdere, hvilke behandlinger der hjælper hvilke patienter. I ph.d.-projektet undersøges sygdomsmekanismerne og markører for behandlingseffekten identificeres og dermed kan behandlingen for den enkelte patient optimeres. I et for nyligt afsluttet studie, har undersøgelser af hjernen påvist en serotonerg undertype af depressionspatienter, som responderede på behandling med et serotonergt virkende antidepressivum (SSRI). I nærværende studie undersøges om dette svarer til en neurotrop undertype, idet SSRI udover at påvirke den serotonerge signalering også øger hjernens plasticitet eller nydannelse af udløbere fra nervecellerne. I projektet undersøges 1200 patienter henvist til et pakkeforløb for en depressiv enkelt episode i Region Hovedstadens Psykiatri. Fra behandlingens start følges patienternes psykiske tilstand. Der indsamles udviklingsmæssige, sociale og biologiske data med henblik på at finde forhold og markører, som kan forudsige effekten af behandlingen. Studiet vil desuden undersøge 100 medicinfrie patienter med en billedmarkør for synapser i hjernen (UCB-J PET-skanning) og MRI-skanning for struktur af hjernen. Disse forhold vil blive sammenholdt med behandlingsrespons og sammenlignet med data fra raske.

Redaktør