Effects of low dose Aspirin in bipolar disorder – a randomised controlled trial (the A-Bipolar RCT)

​Professor Lars Kessing/Caroline Fussing Bruun, Psykiatrisk Center København

Bipolar lidelse er en alvorlig psykisk lidelse med en forekomst på 1-2%, hyppige depressive og maniske episoder og nedsat forventet levetid på 8-12 år. På trods af medicinsk og psykologisk behandling lider en stor del af patienterne af vedvarende depressive eller maniske symptomer, kognitive gener og nedsat funktionsniveau. Nyere undersøgelser viser at inflammatoriske processer ser ud til at være involveret i den bipolare lidelses biologi. Hjertemagnyl i lave doser har effekt på sådanne inflammatoriske processer og foreløbige data peger på at Hjertemagnyl kan have gavnlige effekter ved bipolar lidelse. Vi ønsker med aktuelle lodtrækningsstudie at undersøge om tillægsbehandling med lav dosis Hjertemagnyl har stemnings-stabiliserende effekt sammenlignet med en kalktablet (placebo) ved bipolar lidelse. Studiet vil inkludere 250 patienter med bipolar lidelse fra Region Hovedstadens Psykiatri og positive resultater vil være et gennembrud for genanvendt medicin (repurposing drugs) i psykiatri.

Redaktør