PSYCH-CoV: Brain-effects of COVID-19 and consequences of mental disorders on incidence and survival of COVID-19, including the impact of psychiatric medication

​Professor Michael Benros/Vardan Nersesjan, Psykiatrisk Center København

COVID-19 rammer sandsynligvis ulige i befolkningen med øget forekomst og dødelighed hos personer med psykiske lidelser, hvilket kan blive yderligere påvirket af behandlingen med visse typer psykofarmaka, der har immunmodulerende egenskaber. Derudover kan SARS-CoV-2 have direkte effekter på hjernen, der kan forårsage psykiatriske symptomer direkte eller gennem perifært induceret immunologisk respons der også påvirker hjernen. Omfanget heraf er ukendt. Det overordnede formål med ph.d.-projektet er at undersøge konsekvenserne af COVID-19 for psykiatrisk sygdom. Både hvad angår 1) de direkte virkninger af SARS-CoV-2 infektionen på hjernen og psykiatriske symptomer, 2) forekomsten og dødeligheden af COVID-19 hos patienter med psykiske lidelser, og 3) effekten af psykofarmaka på forekomsten og dødeligheden af COVID-19. Viden om hvordan COVID-19 kan føre til psykiatriske lidelser, og om specifikke medicinske behandlinger af psykiske lidelser øger den enkeltes risiko for COVID-19 eller er forbundet med øget dødelighed, er vigtig for at kunne reducere påvirkningen af denne store gruppe af borgere. Denne viden vil desuden være nyttig i eventuelle fremtidige pandemier. Nogle typer af psykofarmaka kan tilmed vise sig at være forebyggende for COVID-19, hvorimod andre skal have ændret behandling under pandemier for at forebygge infektioner. Mere viden om hvordan SARS-CoV-2 infektionen kan påvirke hjernen, vil kunne afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser for overlevere af COVID-19.

Redaktør