Early and Late Developmental Risk Factors in Children, Adolescents and Adults with Schizophrenia: The Impact on Age of Illness Onset and Cognition

​Cecilie Lemvigh, Psykolog, Psykiatrisk Center Glostrup

Nærværende projekt består af en ren registerundersøgelse og et kombineret klinisk- og registerbaseret studie, hvor formålet er at undersøge, hvordan tidlige og sene risikofaktorer for skizofreni påvirker alder ved debuttidspunkt og kognition. Studiet udgår fra Center for Clinical Intervention and Neuropsychiatric Schizophrenia Research i samarbejde med Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Registerdata fra hele befolkningen er tilgængelig fra 1973 til 2020. Registerdata inkluderer: Graviditetslængde, fødselsvægt og -længde, Apgar, forældrenes alder og rygning, obstetriske komplikationer, socioøkonomisk status, vinterfødsel, skolekarakterer, cannabis misbrug og hovedtraume. Projektet inkluderer kliniske data fra både børn og voksne (alder 10-45 år) med en første-episode skizofreni spektrum lidelse (N=422) samt matchede raske kontroller (N=387) og består af detaljeret information om psykopatologi, brug af cannabis, familiære dispositioner til psykisk sygdom, job og uddannelse samt omfattende kognitive undersøgelser. I projektet forventes at kunne kortlægge den relative og additive effekt af de inkluderede risikofaktorer, samt udarbejde en rangering og differentiering af vigtige faktorer. Viden fra dette projekt kan føre til en bedre forståelse af det komplekse samspil mellem risikofaktorer for skizofreni samt kortlægge deres betydning for debutalder og kognition, hvilket er nødvendigt for at forebygge, forsinke eller mindske udviklingen af en skizofreni spektrum lidelse.

Redaktør