Serotonergic neurotransmission in schizophrenia

​​Sofi da Cunha-Bang, Forsker, Psykiatrisk Center Nordsjælland

Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom med store konsekvenser for patienterne, de pårø-rende og samfundet. Sygdommens symptomer kan behandles, men det vides ikke på forhånd vide, hvilken slags antipsykotisk medicin, patienten vil have bedst effekt af. Ændringer i hjernens serotoninsystem menes at være involveret i sygdommen; blandt andet er det tidligere vist, at serotonin 2A receptor niveauer er lavere hos patienter med skizofreni. Et afgørende spørgsmål, der mangler at blive belyst, er hvorvidt patienter med skizofreni har ændringer i deres evne til at frigive serotonin i hjernen. I nærværende projekt bruges en helt ny skanningsmetode, hvor hjernens serotoninfrigivelse hos i patienter med skizofreni undersøges for første gang. Patienter og raske kontroller vil blive skannet med positron emissions tomografi skanninger før og efter intervention med dexamfetamin, et stof der frigiver serotonin i hjernen. En mere detaljeret viden om de patofysiologiske mekanismer involveret i skizofreni er afgørende for udvikling af en mere målrettet behandling. Hvis serotoninfrigivelsen er relateret til graden af symptomer hos patienterne, kan der fremover undersøges om serotoninfrigivelsen kan prædiktere behandlingsresponset på antipsykotika. På længere sigt vil projektets resultater kunne bidrage til en mere individualiseret behandling af skizofreni.

Redaktør