Delineating heritable and environmental risk factors in schizophrenia spectrum disorders: A nation-wide twin study

​Professor Birte Glenthøj/Cecilie Lemvigh, Psykiatrisk Center Glostrup

Dette Ph.D. projekt består af et kombineret klinisk- og registerbaseret tvillingstudie, der udgår fra Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning (CNSR), på Psykiatrisk Center Glostrup. Det overordnerede formål med projektet er at undersøge den relative og kumulative effekt af genetiske og miljø-mæssige risikofaktorer for en diagnose indenfor det skizofreni spektrum,  kognitive forstyrrelser og hjernestruktur (kortikal tykkelse).

Studiet foregår som et samarbejde med Det Danske Tvilingregister. I 2011 blev dette register linket med Det Psykiatriske Centralregister, for at identificere tvillinger, hvor enten den ene, eller begge, havde en diagnose indenfor det skizofrene spektrum (probandpar). Både enæggede og tveæggede tvillingepar blev inkluderet, samt raske tvillingepar, der matchede de inkluderede probandpar på alder og køn. Tvillingeparrene blev undersøgt op CNSR fra 2011 - 2016 med kliniske interview af psykopatologi, kognitive testninger, hjerneskanninger (magnetisk ressonans, MR) samt spyt-  og blodprøver mhp. genetisk testning. Information om tidlig udvikling, evt. traumaer i barndommen og stofbrug blev også indhentet. Som led i det aktuelle Ph.D. projekt vil der blive indsamlet data fra nationale registre og fødselsjournaler vedr. tidlige mulige risikofaktorer for udviklingen af skizofreni, fx. graviditets- og fødselskomplikationer, Apgar skore m.m.

 


Redaktør