Effect of Ketogenic Diet on Alcohol Withdrawal Symptoms in Humans

Professor Anders Fink-Jensen/NN, Psykiatrisk Center København

Afhængighed af alkohol er underdiagnosticeret og underbehandlet, og mange alkoholafholdende patienter diagnosticeret med alkoholafholdenhed vil opleve tilbagefald under behandlingsforløbet. Den eksisterende behandling af alkoholafhængighed har begrænset effekt, og der er således et udtalt behov for nye behandlingstiltag indenfor dette område.

Hjerneskanningsundersøgelser har påvist, at akutalkoholindtagelse reducerer hjernes glukosemetabolisme selv ved indtagelse af beskedne mængder alkohol. Disse observationer danner grundlag for hypotesen om, at den reducerede glukosemetabolisme skyldes, at hjernen udnytter en alternativ energikilde, nemlig alkoholmetabolitten acetat. Under indtagelse af alkohol øges blodkoncentrationen af ketonstoffet acetat, og der er for nyligt påvist ved brug af skanningsteknikker, at hjernes metabolisme af acetat er øget, mens metabolismen af glukose er formindsket under alkoholpåvirkning - en effekt som er mest udtalt hos personer med stor alkoholindtag. Disse forskningsresultater danner grundlag for hypotesen, at en ketogen diæt kan reducere alkoholabstinenssymptomer hos patienter med alkoholafhængighed.

Vi har vist, at ketogen diæt reducerer alkoholabstinenslignende symptomer i rotter (artikel indsendt). Tilsvarende studier er ikke udført på mennesker med alkoholafhængighedssyndrom. Vi ønsker derfor at undersøge effekten af 1 uges ketogen diæt på alkoholabstinenssymptomer blandt 25 patienter med alkoholafhængighedssyndrom, som henvender sig i Psykiatrisk Modtagelse, Psykiatrisk Center København med henblik på alkoholafrusning og -abstinensbehandling. Studiet er randomiseret, blindet og placebokontrolleret.

Redaktør