Genetics of facial traits as biomarkers for psychiatric diasorders

​Professor Thomas Werge/Thilde Haspang, PC Sct. Hans

Baseret på en vision om at skabe et medicinsk billede-baseret værktøj til at identificere individer i risiko for at udvikle psykisk sygdom, er det formålet med projektet at identificere antropometriske biomarkører, det vil sige ansigtstræk, associeret med psykisk sygdom. Projektets succes bygger på tre forudsætninger:

  1. At der er sammenhæng mellem skizofreni og særlige ansigtstræk, Dette understøttes yderligere af den tidligere rapporteret sammenhæng mellem fysiske ansigtsforandringer hos bærere af høj-risiko genvariationer for skizofreni, f. eks. personer med 22q11-syndrom.
  2. At der er en relativ høj arvelighed af generelle ansigtstræk, hvilket understøttes af tvillingestudier og yderligere af nylige GWA-studier af ansigtstræk.
  3. At 3D-billedudstyr og avancerede analysemetoder rettet mod overflader er til stede og kan identificerer mindre ansigtsforandringer. Denne udvikling har medvejlederne (Thomas F. Hansen og Rasmus R. Paulsen) bidraget signifikant til, og det er nu muligt at udtrække eksakte målinger af mindre ansigtsafstande fra 3D billeder. Derved kan vi nemt sammenligne individer, og udrydde fejlkilder til målingerne såsom hovedrotation.

Tilsammen lægger ovenstående grundlaget for udvikling af metoder, til at karakterisere og identificere små variationer i det menneskelige ansigt, som kan relateres til en øget risiko fo rat udvikle en psykiatrisk diagnose. Projektet kan være med til at muliggøre assisterer diagnostisk af psykiske sygdomme og potentielt være med til tidligt i et sygdomsforløb at identificere individer med risiko for svære psykisk sygdom. Sådanne værktøjer er fordelagtige, objektive og ikke invasive. De kan blive betjent uden brug af højt specialiseret personale enten til screening for risiko for en specifik lidelse eller som assistance i et diagnoseforløb.

Redaktør