Mental and Physical health in 11 year old children of parents with schizophrenia and bipolar disorder

Professor Merete Nordentoft/Anne Søndergaard, Psykiatrisk Center København

Børn af forældre med skizofreni og bipolar affektiv sindslidelse har høj risiko for at udvikle psykisk sygdom. I 2016 afsluttedes "The Danish High Risk and Resilience Study – VIA7", som er en repræsentativ undersøgelse af i alt 522 7 årige børn ført af forældre med skizfreni, bipolaraffektiv sygdom, og matchede kontrolbørn. I VIA 11 genundersøges børn og forældre, når børnene fylder 11 år. VIA 7 viste, at sammenlignet med matchede kontrolbønr har børn af forældre med skizofreni flere børnepsykiatriske lidelser, de er mere tilbøjelige til at føle sig mobbet og til at rapportere psykoselignende oplevelser i form af diskrete tegn på vrangforestillinger og halluciationer og de har dårligere kognitivt og motorisk funktionsniveau.

Formål med projektet: "Mental and psychical health in 11 year old children of parents with schizophrenia or bipolar disorder" er: 1) at belyse den tidsmæssige udvikling (7-11 år) i psykiatriske symptomer og psykiatriske lidelser; 2) at undersøge om virtual realty test kan belyse, om børns rapporter om mobning og tanker om forfølgelse kan forklares af børnenes fortolkninger af et standardiseret virtuelt scenarie, hvor de bringes i en simuleret situation, der kan tolkes fjendtligt; 3) at kortlægge det fysiske helbred: højde, vægt, livviddde, kondital, puls, blodtryk, HBA1C (sladreblodsukker), inflammationsmarkører og stressniveau mål med cortisol i hårprøver.

Perspektivet er udvikling af tidlig intervention for børn i risiko for at udvikle psykisk sygdom.

Redaktør