Short-term versus long-term outpatient mentalization-based treatment af borderline personality disorder -A randomized controlled non-inferiority trial

​Forskningsleder sebastian Simonsen/Sophie Juul, PC Stolpegård

Flere psykoterapeutiske behandlingsformer har allerede vist gode resultater til behandling af patienter med borderline personlighedsforstyrrelse (BPF). Men fælles for der er, at behandlingen ofte er langvarig og ressourcekrævende, idet patienterne i dag kan få helt op til et års behandling ed flere ugentlige terapitimer, hvilket både er dyrt og overvældende for en i forvejen udsat patientgruppe. Derfor er der brug for klinisk effektforskning af en korterevarende udgave af eksisterende behandling. Dette forskningsprojekt er et lodtrækningsforsøg, som sammenligner effekten af en 20-ugers fokuseret kortidsudgave af mentaliserings-baseret terapi (MBT-FK) sammenlignet med den 1-årlige evidensbaserede MBT-behandling til BPF-patienter i ambulant psykiatrisk regi.

Vi har en videnskabeligt velbegrundet hypotese om, at der vil være lige store længerevarende gevinst ved at gennemgå det nyudviklede MBT-KF program sammenlignet med den 1-årige evidensbaserede MBT-behandling. Det skyldes, at den eksisterende effektforskning af andre korterevarende psykoterapiformer peger på, at der er lige effektivt at få korterevarende fokuseret psykoterapi sammenlignet med de længerevarende psykoterapiformer til behandling af BPF. Det vil vi gerne undersøge nærmere. Hvis projektets resultater er lovende, har det potentiale til at blive indlejret i samfundet som et videnskabeligt fundament for et differentieret behandlingstilbud til BPF-patienter, således at hver patient kan få tilbudt den længde behandling, som er bedst egnet til den enkeltes behov.


Redaktør