The BIO-Young study

Reservelæge ​Anne Sophie Jacoby, Børne- og unge centret, Bispebjerg

Depression og mani er alvorlige tilstande, som flere og flere unge er blevet diagnosticeret med inden for de sidste årtier. Klinisk er grænsen mellem unipolar depression og bipolar lidelse uklar, selv om de farmakologiske og psykologiske behandlinger er forskellige. Ofte stilles den korrekte diagnose først efter flere års sygdom, og for mange patienter er det ikke muligt at forudsige og dermed forebygge nye episoder. Identifikation af biomarkører for bipolar og unipolar lidelse vil styrke tidlig korrekt diagnostik og øge muligheden for skræddersyet individuel behandling.

Formålet med BIO-Young studiet er blandt unge mellem 15 og 18 år at identificere:

  1.  Blod-, urin- og hårbaserede biomarkører for bipolar og unipolar lidelse
  2.  en elektronisk Smartphone-baseret biomarkør, og
  3. en neurokognitiv signatur, baseret på hjerneskannings-aktivitet i forbindelse med neuropsykologiske tests. Det aktuelle postdoc studie fokuserer på formålene 1 og 3. Studiet inkluderer 30 unge med unipolar lidelse, 30 unge med bipolar lidelse, 30 af disses raske helsøskende og 30 unge uden depression eller mani i familien.

BIO-Young studiet er en tværsnits-undersøgelse af unge og er en udvidelse af det finansierede 5-årrige BIO studie af voksne med bipolar lidelse. Studiet udføres i samarbejde mellem Psykiatrisk Center København og Børne og Ungdoms-psykiatrisk Center, Region Hovedstaden og anvender de samme metoder og nationale og internationale videnskabelige netværk som det pågående BIO studie af voksne.

Redaktør