The effects of parental suicidality on children's life circumstances and adult adjustment

​Psykolog Anne Ranning, Psykiatrisk Center København

Børn hvis forældre dør af selvmord er udsat for to meget belastende begivenheder: 1) at miste en primær omsorgsperson, og 2) at være pårørende til en person, som er død af selvmord. Børn hvis forældre forsøger selvmord, lever under en konstant frygt for at miste deres forælder. Børnene er i øget risiko for psykisk sygdom og for selv at dø af selvmord. På trods af børnene åbenlyst udgør en sårbar gruppe, finder der kun få forskningsresultater der belyser hvordan forældres selvmordshandlinger og –forsøg påvirker børnene, samt dokumentation for, hvilke indsatser der ydes fra samfundet for at støtte børnene. Med det foreslåede projekt "Effects of parental suicidality on children's life circumstances and adult adjustment" vil vi udnytte unikke muligheder i de danske registre til at belyse hvordan forældres død ved selvmord og selvmordsforsøg påvirker børnene, både som børn og unge, og senere i livet

  1. Vi vil undersøge effekten på børnenes skoleparathed, fravær fra skolen og skolekarakterer, som er vigtig indikator for børnenes trivsel og udvikling
  2. Vi vil undersøge om forældres selvmord og selvmordshandlinger kan påvirke børnene senere i livet, dvs. de som voksne får arbejde og uddannelse, stifter familie, eller får fysiske helbredsproblemer. Prædiktorer for gode og dårlige outcomes, så som forældres psykiatriske diagnose, løn, barnets køn og alder ved eksponering ønskes identificeret
  3. Vi vil kortlægge omfanget af indsatser med hvilke samfundet støtter børn, hvis forældre er døde af selvmord, eller hvis forældre har forsøgt selvmord
Redaktør