Associations between somatic diseases and psychiatric disorders with emphasis on the influence of immune components and genes related to the immune system

​Et post.doc.-projekt ved Michael Eriksen Benros, Psykiatrisk Center København.

Det er påvist at infektioner og autoimmune sygdomme forøger risikoen for efterfølgende skizofreni og depression i dosis-respons sammenhænge. Desuden har man påvist at symptomer på en endnu uopdaget cancer kan være psykiatriske symptomer. Studier på området tyder således på, at kroppens immunforsvar kan være medinvolveret i udviklingen af psykiatriske sygdomme.

Projektet vil yderligere belyse generelle sammenhænge mellem somatiske sygdomme og psykiatriske lidelser, som kan bidrage til belysning af ætiologien og nye behandlingsmuligheder af psykiatriske lidelser, samt bl.a. forebyggelse af overdødeligheden. Udover de danske registre er Statens Serum Institut en central datakilde i de nye planlagte studier, hvor eksisterende testsvar samt opbevaret blod og CSF-prøver giver adgang til oplysninger om forskellige immunkomponenter og genetisk materiale.

I projektet undersøges det, om patienter med påviste autoantistoffer (der reagerer mod kroppens eget væv) har øget forekomst af psykiatriske sygdomme, og dels om børn af mødre med påviste autoantistoffer har øget forekomst af psykiatriske sygdomme. Man vil desuden re-teste CSF prøver for infektioner og autoantistoffer, der kan reagere mod hjernevæv, samt dets associationer til psykiatriske symptomer. Herudover vil man i projektet se på genetiske markører associeret med immunsystemet samt epigenetik og dets mulige interaktion med miljømæssige faktorer såsom infektioner i relation til psykiatriske sygdomme.​
​​

Redaktør