Cognitive remediation therapy in patients at ultra high risk of psychosis

​Et ph.d.-projekt ved professor Merete Nordentoft og ph.d.-studerende Louise Birkedal Glenthøj, Psykiatrisk Center København.

Kognitiv funktion hos mennesker med lidelser i psykosespektret spiller en stor rolle for funktionsevne og symptomatologi. Endvidere har kognitiv funktion en afgørende prognostisk betydning. I den manifeste psykose såvel som i den prodromale sygdomsfase ses reduceret kognitivt funktionsniveau, der resulterer i væsentlige psykosociale forringelser.

Der er overbevisende evidens for effekt af kognitiv træning på kognitiv funktion hos patienter med psykose, men der er ikke tilstrækkelige undersøgelser af effekten af kognitiv træning hos patienter med risiko for at udvikle psykose. Det er sandsynligt, at der også i denne patientgruppe vil være muligheder for at påvirke det kognitive funktionsniveau, og at dette muligvis kan få stor betydning for prognosen. Vi vil derfor starte et randomiseret klinisk forsøg, der skal belyse effekten af kognitiv træning. Vi vil rekruttere patienter med risiko for at udvikle psykose, såkaldte ultra-high risk patienter, og undersøge effekten af kognitiv træning på kognitiv funktion og symptomatologi. Projektet bliver udført som et randomiseret klinisk forsøg.​
​​

Redaktør