Computerised quantification og motions in patients with psychiatric disorders. A spin-off project from the TEA Trial

​Et ph.d.-projekt ved professor Anders Fink-Jensen og ph.d.-studerende Ditte Rudå, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden​.

Projektet er et spin-off projekt af det igangværende multicenterstudie (TEA-projektet), som undersøger effekt og bivirkninger ved brug af antipsykotika til børn og unge.

I tværfagligt samarbejde mellem neuropsykiatrien i Region Hovedstaden og Danmarks tekniske Universitet har der siden januar 2013 pågået et udviklingsarbejde af et computerbaseret instrument til kvantificering af bevægeforstyrrelser.

Bevægeforstyrrelser hos patienter med skizofreni er generende og stigmatiserende og skyldes ofte bivirkninger til den antipsykotiske medicin, som kan betyde, at patienterne ophører med deres behandling. Bevægeforstyrrelser er desuden påvist inden behandling hos vokse skizofrene, mens viden om børn og unge på dette område mangler. Vi vil videreudvikle KinectTM, om via spillekonsollen Xbox kan registrere bevægelser ved hjælp af en dybdesensor, så den reliabelt kan måle bevægelsesforstyrrelser før og efter opstart af medicin. Instrumentet vil appellere til yngre patienter, idet bevægelserne registreres mens patienten bevæger sig under et spil. Det vil være billigt, præcist, nemt at implementere og på sigt ressourcebesparende ved at kunne erstatte dele af den tidskrævende, kliniske bivirkningsmonitorering. Studiet vil bidrage til en bedre kortlægning og forståelse af skizofreniens symptomatologi samt til en præcis reliabel bivirkningsregistrering og dermed en optimeret patientbehandling.​
​​​

Redaktør