Does a GLP-1 receptor antagonist change glocuse tolerance in antipsychotic-treated patients?

​Et ph.d.-projekt ved professor Anders Fink-Jensen og Ph.d.-studerende Julie Rask Larsen, Psykiatrisk Center københavn.

Metaboliske forstyrrelser og overvægt hos antipsykotika-behandlere patienter, er et betydeligt klinisk problem, der sandsynligvis skyldes samspillet mellem antipsykotisk medicins behandling, gener og livsstilsfaktorer såsom fysisk inaktivitet og muligt højt fedtindhold i kosten. Clozapin og olanzapin er to af de mest effektive antipsykotiske lægemidler, og især clozapin er ofte anvendt til behandling af patienter, hvor andre antipsykotika ikke har tilstrækkelig effekt. Desværre medfører disse to præparater ofte metabole forstyrrelser og ofte vil præparatskift ikke være muligt hos disse patienter. Der findes således en stor og vigtigt gruppe af antipsykotika-behandlede patienter, der har behov for medicinske indgreb for at forbedre deres metaboliske status.

Glucagon-like peptid-1 (GLP-1) baseret behandling anvendes til patienter med type2 DM med henblik på at opnå forbedret glykæmisk kontrol. Formålet med aktuelle randomiserede, dobbeltblinde, placebo-kontrollerede studie er at undersøge virkninger af GLP-1 agonisten liraglutide på glukosetolerance hos patienter med diagnoserne skizofreni, skizotypisk sindslidelser eller paranoid psykose i alderen 18 år til 65 år med dysglykæmi, body mass index (BMI) >27 og i behandling med clozapin eller olanzapin.

Det aktuelle studie er ikke tidligere udført og vil være med til at afklare, hvorvidt GLP-1 analoger vil være til gavn for de psykiatriske patienter med dysglykæmi og i antipsykotisk medikamentel behandling.​
​​

Redaktør