Effekt og compliance ved behandling af ADHD hos børn

​Tine Houmann, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden har modtaget et forberedelsesstipendium til forberedelse af ph.d.-protokol​.

​Formålet med dette kliniske forskningsprojekt er at undersøge faktorer der kan have indflydelse på effekten og adhærence til medikamentel behandling af ADHD hos børn, og dermed kortlægge individuelle forhold der skal tages hensyn til, når det planlægges at iværksætte denne behandling. Projektet vil undersøge hvilken betydning sværhedsgraden af ADHD, andre psykiske symptomer, barnets daglige funktionsniveau, samt familiære forhold spiller, for at opnå god effekt og samarbejde om behandlingen. En øget viden om disse faktorer vil bidrage til at kunne anbefale den individuelle patient den bedst mulige behandling. I forbindelse med et stort farmakogenetisk projekt (INDICES) er der nylig oprettet rutiner på BUC RH for rekruttering af børn med ADHD, der tilbyder familierne en tæt opfølgning før, og de første 12 uger efter opstart af medicin. Den foreliggende ansøgning vil nu bruge værdifulde data fra en stor gruppe børn, som har fået standardiseret opfølgning, til nærmere at undersøge faktorer der har indflydelse på behandling. Der ansøges om midler til at skrive protokol til en ph.d afhandling, med henblik på at søge financiering gennem RHP eller Trygfonden.
​​​

Redaktør