Emotionsregulering hos børn med Tourette syndrom

​Et ph.d.-projekt ved professor Kerstin Plessen og ph.d.-studerende Julie Hagstrøm, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden​.

En række børne- og ungdomspsykiatriske lidelser er forbundet med aggression, raserianfald og uregerlig adfærd, og det er ofte disse fænomener, der får forældrene til at søge hjælp i første omgang. Raserianfald er til stede hos en høj andel af børn med Tourette Syndrom og denne form for eksplosiv adfærd er svært hæmmende for børnene selv og forstyrrer tit familielivet. Endvidere finder man en overhyppighed af affektive lidelser hos voksne, som tidligere har haft Tourette Syndrom. På trods af denne forstyrrelse er hverken emotionsgenerering eller emotionsregulering undersøgt hos børn med Tourette Syndrom med direkte mål.

Formålet med dette studie er således at undersøge emotionsregulering hos børn med Tourette Syndrom. Nærmere bestemt vil man se på, hvordan børnene regulerer deres følelser i situationer, der fremkalder frustration. Dette vil vi undersøge både i forhold til, hvordan de klarer sig på en række neuropsykiatriske opgaver og i forhold til sværhedsgraden af tics. Disse resultater hos børn med Tourette Syndrom vil blive sammenlignet med de tilsvarende resultater hos en gruppe børn, der har ADHD, en gruppe, der har både ADHD og Tourette Syndrom samt en rask kontrolgruppe. Gennem inddragelse af kontrastgrupper i studiet vil man kunne øge specificiteten af fundene. I alt vil der blive undersøgt 80 børn.

Sådanne systematiske fund vil have stor klinisk relevans, da tidlig fokusering på emotionelle probnlemer formentlig vil kunne forebygge adfærdsproblemer og nedsat funktion på længere sigt.​
​​

Redaktør