Identificering af Sygdomsbiologi og Patologi ved svær Psykisk Sygdom

​Et post.doc.-projekt ved Line Olsen, Psykiatrisk Center Sct. Hans

​​De seneste års genetiske forskning har påvist en sammenhæng mellem større kromosomforandringer og udviklingen af svære psykiske lidelser, såsom skizofreni og autisme. Fundet af disse biologiske årsagsfaktorer for psykisk sygdom er banebrydende og betyder, at vi ved at undersøge personer, der har sygdomsdisponerende kromosomforandringer, har en unik mulighed for at forstå og kortlægge sygdommens biologi. Projektet vil afdække den bagvedliggende sygdomsbiologi ved svære psykiske lidelser gennem en række undersøgelser af personer med sygdomsdisponerede CNV på kromosom 22q11, såvel psykiatriske patienter som raske personer. Undersøgelserne søger at:

  • påvise andre mutationer i arvemassen, som har betydning for psykisk sygdom
  • udvikle hurtige laboratorieanalyser af blodprøver fra nyfødte til tidlig påvisning af denne kromosomforandring
  • afdække det samlede sygdomsbillede og de tilsvarende sygdomsforløb hos personer med 22q11 CNV'en
  • klarlægge hvordan hjernens struktur og funktion er påvirket hos mennekser med denne kromosomforandring
    ​​
Redaktør