”Vi skal blive meget bedre til at hjælpe patienter med seksuelle problemer”

​Psykiske sygdomme medfører ofte seksuelle problemer, som kan reducere patienternes livskvalitet og generelle recovery. Omvendt kan et velfungerende sexliv betyde hurtigere heling og bedre mestring af sygdommen, og derfor skal vi blive bedre til at hjælpe patienter der har seksuelle problemer, mener professor i sexologi, Annamaria Giraldi, der aktuelt er i gang med et studie om bipolar lidelse og seksualliv.

Hæmmet orgasme, rejsningsbesvær, nedsat lyst og seksuelt relaterede smerter. Det er blot nogle af de seksuelle problemstillinger, som patienter kommer med på Sexologisk Klinik på Psykiatrisk Center København, hvor overlæge og professor Annamaria Giraldi har sin daglige gang.


"Vi ved, at både psykisk og somatisk sygdom kraftigt øger risikoen for at få seksuelle problemer. Samtidig ved vi, at for langt de fleste mennesker er det vigtigt at have et velfungerende sexliv," siger Annamaria Giraldi. 

Det bakkes op af den hidtil største undersøgelse af danskernes sexliv – Projekt SEXUS – hvor 81% af danskere i alderen 15-89 år svarer, at det er 'vigtigt', 'meget vigtigt' eller 'særdeles vigtigt' at have et godt sexliv. Og det hænger godt sammen med, at et godt seksualliv generelt er med til at øge trivsel og velvære.

"For mennesker med psykisk eller somatisk sygdom kan dét at have et tilfredsstillende sexliv være en 'raskhedsfaktor', der er med til at give større livskvalitet, selvom de har en sygdom," forklarer Annamaria Giraldi.

Professorstafetten – del din viden
I løbet af 2020 sætter vi fokus på den nyeste forskning inden for forebyggelse og behandling af psykisk sygdom. Det gør vi ved at give stafetten til én eller to professorer om måneden og stille dem spørgsmålene: Hvad arbejder du med lige nu, og hvad er perspektivet i forhold til at omsætte det til praksis til gavn for patienterne?

Behandlere har svært ved at tale om sex

Gennem hele sin forskerkarriere har Annamaria Giraldi beskæftiget sig med sygdom og seksualitet.  Hun har undersøgt seksualiteten hos personer med somatisk sygdom som fx hjertesygdomme, gigt, kræft og diabetes, og set hvilke negative effekter sygdommen har på patienternes seksualitet. 
Tidligere har hun også beskæftiget sig med, hvordan ændringer i hormoner har indflydelse på seksualiteten – især på kvinders lyst til sex.   

De senere år har hun rettet fokus i forskningen hen på psykisk sygdom og seksualitet – bl.a. med fokus på, hvordan kræftsygdom og hormonelle forandringer kan have indflydelse på både seksualitet og psykisk helbred, men også hvordan enkelte psykiske sygdomme kan påvirke sexlivet.

"Specielt for psykisk sygdom gælder det, at sygdommen kan komme i en ung alder, hvor man er særlig sårbar og i gang med at udvikle sin seksualitet, er i et forhold eller ved at etablere familie. Det kan også ramme senere i livet, hvor man allerede er i et forhold der kan lide under både den psykiske sygdom, men også de konsekvenser der er, hvis seksualiteten ikke fungerer," forklarer hun.

Gennemgående for mennesker med seksuelle problemstillinger er, at den medicin og behandling de har fået, ofte har mange seksuelle bivirkninger. Det gælder også den medicin der bruges til psykiatriske patienter.

"Det kan få vores patienter til at droppe medicinen, og vi finder kun ud af det, hvis der er grund til at spørge. Selvom vi har en stor viden om, hvad somatisk og psykisk sygdom og behandling af sygdommene har af negative effekter på seksualiteten, er det et emne der ofte glemmes i den kliniske hverdag, siger Annamaria Giraldi og tilføjer: 

"Derfor skal behandlere i både psykiatrien og somatikken blive bedre til at spørge ind til patienternes sexliv, så vi kan sætte ind med den rette hjælp i tide."

Skal undersøge hvordan mani og depression påvirker sexlivet

Særligt forskning i bipolar lidelse og seksualitet optager Annamaria Giraldi, da det er en gruppe som er hårdt ramt. 

"Mennesker med bipolar lidelse har ofte seksuelle problemer, og problemerne fører ikke sjældent til udfordringer eller brud i parforholdet. På trods af disse åbenlyse problemer, er seksuel trivsel hos personer med bipolar lidelse ofte et overset emne i det daglige kliniske arbejde," siger Annamaria Giraldi. 

Med den motivation skal hun sammen med en række psykiater-kollegaer i gang med et nyt studie om bipolar lidelse og seksualitet. 

FAKTA: Bipolar lidelse og seksualitet
I Danmark lider mellem 40-80.000 mennesker af bipolar affektiv sindslidelse. Lidelsen er karakteriseret ved flere episoder med svingninger i aktivitetsniveau og stemningsleje – øget stemningsleje (mani) eller nedsat stemningsleje (depression).  Mange udvikler bipolar lidelse i en ung alder, hvor de skal etablere seksualliv og familieliv, og lidelsen varer typisk livet ud. Langt de fleste behandles både med terapi og medicin. 

Lidelsen kan være stærkt invaliderende for ens hverdag og forhindre det enkelte menneske i at deltage på lige fod med andre i både arbejdsliv, familieliv, parforhold, seksualliv og øvrige sociale aktiviteter. Forskning tyder på, at seksuelle problemer er mere udbredt blandt mennesker med bipolar lidelse (ca. 50 %) end blandt den almene befolkning (ca. 25 %). Mani og depression påvirker seksualiteten direkte, men bivirkninger fra medicin påvirker også seksualiteten negativt. Seksuelle problemer kan være nedsat seksuel lyst, manglende ophidselse/rejsning, hæmmet orgasme/udløsning, smerter eller hyperseksualitet (øget lyst og aktivitet).

Maniske perioder kan øge den seksuelle lyst uhensigtsmæssigt meget, hvilket kan resultere i grænseoverskridende seksuel adfærd med krænkelser af frivillige eller ufrivillige personer til følge. Depressive perioder kan hæmme den seksuelle lyst, og give rejsnings-, orgasme- og ophidselsesproblemer.

Projektet består af tre delstudier. Det første er et sammenlignende tværsnitsstudie, hvor mennesker med bipolar lidelse vil blive sammenlignet med raske mennesker via et spørgeskema om seksuel funktion, parforholdsstatus, livskvalitet, fysisk helbred m.m. Studiet vil omfatte 1150 mennesker (75 mænd +75 kvinder med bipolar lidelse og 500 raske mænd og 500 raske kvinder). 

Delstudie 2 er et seks måneders opfølgningsstudie af de 150 mennesker med bipolar lidelse fra det første delstudie. Her skal deltagerne udfylde samme spørgeskema tre gange med tre måneders mellemrum, så man kan se, hvordan mani og depression påvirker seksualitet, parforhold og livskvalitet over tid. Fx vil svarene kunne vise, hvor mange af deltagerne der ikke kan få orgasme i en depressionsperiode. 

Den tredje og sidste del af studiet er et kvalitativt studie af 20 mennesker (10 mænd og 10 kvinder) med bipolar lidelse. Gennem kvalitative interviews undersøges det, hvordan de oplever udfordringer med deres seksuelle liv, parforhold og livskvalitet. 

"Studiet skal give os større og mere nuanceret viden om bipolar lidelse og seksualitet, intimitet og livskvalitet. Hensigten er større åbenhed og mindre tabuisering af emnet, så det bliver nemmere for fx læger og sygeplejersker at spørge ind til, adressere og håndtere seksuelle problemstillinger hos mennesker med bipolar lidelse, og derved give en bedre patientbehandling og pleje," forklarer Annamaria Giraldi. 

Studiet laves i samarbejde med Psykiatrisk Center Nordsjælland og er et ph.d.-studie der forventes færdigt i 2023. De første kvalitative resultater er allerede indsamlet og under bearbejdning. 


Redaktør