Merete Nordentoft skal bekæmpe hørelseshallucinationer hos skizofreni-ramte med Avatar-terapi

​Mange patienter med skizofreni hører stemmer, og selvom de får både medicinsk behandling og kognitiv adfærdsterapi, går stemmerne for en stor dels vedkommende ikke væk. Men engelske forskere har opfundet terapi med en Avatar, som professor Merete Nordentoft nu skal undersøge effekten af hos danske patienter. 

"Du er et dårligt menneske", "ingen kan lide dig", "du bør gå ud foran en bus".

Mellem 60 og 70 procent af patienter med skizofreni hører stemmer – i fagtermer kaldet hørelseshallucinationer – der oftest er negative og for eksempel skælder ud eller truer. I dag behandler man typisk hørelseshallucinationer med kognitiv adfærdsterapi og medicin. Det hjælper mange af med stemmerne, men der er en stor gruppe patienter på ca. 40 procent, som stadig hører stemmer, selvom de har fået den bedste medicinske og psykoterapeutiske behandling, der findes på området, fortæller professor på Psykiatrisk Center København, Merete Nordentoft, der skal lede et nyt forskningsprogram kaldet 'Challenge'. 

- Med Challenge-programmet vil vi prøve at hjælpe patienter med hørelseshallucinationer til at få bedre kontrol over stemmerne og til at blive mindre belastede af de stemmer, de hører. Målet er at løfte behandlingen af hørelseshallucinationer op på et helt nyt niveau i Danmark, siger Merete Nordentoft. 

Professorstafetten – del din viden

I løbet af 2020 sætter vi fokus på den nyeste forskning inden for forebyggelse og behandling af psykisk sygdom. Det gør vi ved at give stafetten til én eller to professorer om måneden og stille dem spørgsmålene: Hvad arbejder du med lige nu, og hvad er perspektivet i forhold til at omsætte det til praksis til gavn for patienterne?

Den typiske psykoterapeutiske behandling af hørelseshallucinationer går ud på, at terapeuten prøver at hjælpe patienten med at ignorere stemmerne eller at lære ikke at tage sig af det negative indhold i dem.  

Merete kampagne.jpg
Merete Nordentoft skal lede Challenge-projektet sammen med sin forskningsenhed på Psykiatrisk Center København.

I England har de indenfor de seneste år udviklet en Avatar-terapi, hvor terapeuten i stedet kan hjælpe patienten mere direkte i dialogen med de plagsomme stemmer. Netop denne Avatar-terapi skal Merete Nordentoft og hendes forskerhold nu afprøve på danske patienter.

- Tidligere har man kun kunne støtte og vejlede, men nu kan man faktisk ledsage patienterne ind i det univers, de frygter, og støtte dem mere direkte i deres konfrontation med stemmerne, siger Merete Nordentoft. 

Se hvordan Avatar-terapi fungerer

Udviklerne af Avatar-terapien fra King’s College i London har lavet en video, der viser, hvordan terapien fungerer. Se videoen via dette link. 

Når Avatar-terapien begynder, skal patienterne lave en liste med de negative udsagn, de hører fra stemmerne, og ved hjælp af et tegneprogram skal patienten tegne et ansigt, som ligner den person, som patienterne forbinder med hørelseshallucinationerne. Herefter kommer stemmeforvrængningen ind i billedet.

- Vi bruger et stemmeforvrængningsprogram, der forandrer terapeutens stemme elektronisk, så den lyder så præcist som muligt som den stemme, patienten hører inde i sit hoved til hverdag. Terapeuten kan så skifte mellem at tale som sig selv og som den ubehagelige hørelseshallucination. Når avataren for eksempel siger: "Du er et dårligt menneske", "ingen kan lide dig", kan terapeuten med sin egen stemme bagefter opmuntre patienten til at svare igen og sige til stemmerne, at de ikke vil lytte til dem mere og at de ikke kan bestemme over dem mere, forklarer Merete Nordentoft.

Normalt mødes patienten med terapeuten og avataren 12 gange, hvor terapeuten sidder i rummet ved siden af og lægger stemme til avataren. Det er af ressource-mæssige årsager ikke muligt i Challenge-projektet, som kommer til at foregå i virtual reality-format, da det på den måde vil være muligt at gennemføre terapien, selvom man kun har et lokale til rådighed. Samtidig giver det også mulighed for at afprøve terapien under hjemmebesøg hos patienter.


Redaktør