Anders Fink-Jensen

Professor Anders Fink-Jensens karriere ligner ikke kollegernes: Som ung var han omkring både klassisk musik og journalistik, før han endte på medicinstudiet. Og som nyslået kandidat tog han ni år i medicinalindustrien, før han realiserede det, der oprindeligt var drømmen, iførte sig den hvide kittel og begyndte at arbejde som læge. Anders Fink-Jensen er en omvejens mand.Annamaria Giraldi

Hun har været aktiv i sexologisk forskning lige siden studietiden. Hun brænder for faget og indtager en fremtrædende position i sit felt både herhjemme og i udlandet. Hun har så at sige helliget hele sit professionelle liv til den nok så berømte lille forskel, som bestemt findes, men dog er langt mindre, end mange vil gøre den til. Mød overlæge og professor i klinisk sexologi Annamaria Giraldi.Anne Katrine Pagsberg

Hun er professor, forskningsleder og overlæge. Arbejder målrettet og stenhårdt for at afprøve og forbedre behandling af psykisk sygdom hos børn. Men i virkeligheden startede hendes forskerkarriere ganske tilfældigt med et inspirerende møde på Bornholm.Anne Thorup

Det var ønsket om tværfaglighed, der ledte Anne Thorup ind i børne- og ungdomspsykiatrien – og det er håbet på børnenes og deres familiers vegne, der får hende gennem de vanskelige perioder. Som hun selv siger, er hun ikke i stand til at redde hele verden. Men sammen med gode kræfter fra andre fagområder kan hun bidrage til, at nogle familier får et bedre liv.​Birte Glenthøj

Når man i fremtiden måske ikke længere vil tale om skizofreni som én, men flere forskellige sygdomme med hver deres behandlingsstrategi og -prognose, så vil det blandt andet skyldes den forskning, der foregår på Psykiatrisk Center Glostup under ledelse af professor og overlæge Birte Glenthøj.


Bjørn Hylsebeck Ebdrup

”Hvad er der egentlig særligt ved det, jeg kan?” Det spørgsmål har professor Bjørn Ebdrup fra CNSR-gruppen på Psykiatrisk Center Glostup ofte stillet sig selv – og han har fundet frem til, at han er god til at navigere i krydsfelter: Mellem psykiatrien og matematikken og mellem neurobiologien og psykopatologien. Men måske først og fremmest er han i stand til at holde fokus på de mennesker, som oplever verden anderledes. ​Jimmi Nielsen

Mød Jimmi Nielsen. Overlæge ved Psykiatrisk Center Glostrups Oligofreniteam, selverklæret nørd, livslang forkæmper for samfundets svageste – og pr. 1. maj 2019 professor i psykofarmakologi og kompliceret skizofreni ved Københavns Universitet. I en alder af 41 er det anden gang, han udnævnes til professor, han er uddannet ph.d. og dr. med – i det hele taget en mand, der lader til at nå det hele på den halve tid.Julie Midtgaard

Region Hovedstadens Psykiatri har i Julie Midtgaard fået sin første sundheds- og sygeplejefaglige professor. Hun kommer med en stor faglig ballast fra mange års forskning i sundhedsfremme, og kan måske bedst karakteriseres som lidt af en brobygningens professor. Og så har hun et helt særligt forhold til det nærmest magiske i den omsorg, som sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle leverer, og som hendes professorat skal bidrage til at afdække.Kamilla Woznica Miskowiak

Allerede som barn i skolen gjorde Kamilla Miskowiak sig store tanker om, hvordan man kan designe en motor, der kører på vand, så man kan løse nogle af verdens klimaproblemer. Det blev dog ikke forskning i motorer men EPO, der gav brændstof til en hjerneforsker-karriere, som skal bruges til at forbedre patienternes liv.


Klaus Martiny

Klaus Martinys forskningsaktiviteter spreder sig over mange områder og inddrager specialister fra umiddelbart fjerntliggende fagområder. Ikke desto mindre er omdrejningspunktet meget klart: Det handler om at finde alternative eller supplerende behandlingsmetoder til medicin og terapi til patienter med depression. ​Lars Vedel Kessing

Professor Lars Vedel Kessing inkorporerer vores brug af teknologien, når han forsker i nye behandlingsmetoder. Eksempelvis tror han på, at det er muligt at forudsige sygdomsepisoder alene ved hjælp af data fra mobiltelefonen – og så er han med til at udvikle et terapeutisk forløb via en mobilapplikation, som han mener kan være med til at reducere antallet af genindlæggelser hos personer med bipolar sygdom.​Maj Vinberg

Professor Maj Vinberg har helt fra barndommen været nysgerrig på det menneskelige sinds mærkeligste afkroge. I sit kliniske virke er hun optaget af at hjælpe patienterne tilbage på sporet – men drømmen er at sætte ind med forebyggelse, før sygdommen for alvor manifesterer sig og afsporer patientens tilværelse.Martin Balslev Jørgensen

Samtalen driver værket for professor Martin Balslev Jørgensen. For nok er han dybt fascineret af hjernen som organ, og nok er han taknemmelig for, at titlen som professor har frigjort ekstra timer til depressionsforskningen. Men det er altså patientkontakten og ikke mindst samtalerne med det menneske, som gemmer sig bag sygdommen, han selv fremhæver som det helt enestående i sit arbejdsliv.​Merete Nordentoft

Merete Nordentoft bruger meget energi på at opbygge et behageligt miljø i sin 60 personer store forskergruppe på Psykiatrisk Center København: Hun har et princip om at være generøs i sin forskning, også over for eksterne forskere der kunne have interesse i hendes data. For samarbejde i større netværk er en nødvendighed for at kunne udforske nye områder i psykiatrien.​


Michael Eriksen Benros

​Han forsker i præcisionspsykiatri, men har selv en udtalt tendens til at brede sig ud over mange forskningsfelter, for at gøre os klogere på psykiatriske lidelser. Helt overordnet er Danmarks eneste professor i immunopsykiatri dog voldsomt optaget af det menneskelige sind og fascineret af alt det, vi ikke ved om kroppens mest forunderlige organ: Hjernen. Tag med på Michael Eriksen Benros' rejse fra de helt store datasæt til den målrettede patientbehandling.Poul Videb​ech

I 2015 flyttede professor Poul Videbech fra Århus til Psykiatrisk Center Glostrup, hvor han er i gang med at opbygge en forskningsenhed med fokus på depression. Videbech er en mand, der favner bredt og er dybt optaget af sin forskning og ikke mindst de patienter, det hele cirkler om: For ham handler det om at være med til at tænde håbet som et lys i det mørke, en svær depression ofte opleves som.​

Søren Dalsgaard

Professor og forskningsleder Søren Dalsgaard har brugt hele sit arbejdsliv på at forske i og behandle børn med ADHD. Han har været med til at rette verdens opmærksomhed mod, at diagnosen er alvorligere, end de fleste måske går rundt og tror. Men også til at skabe håb og et bedre liv for de mange patienter, som han har behandlet i sine 25 år i børne- og ungdomspsykiatrien. 


Thomas Werge

Egentlig burde han, efter eget udsagn, være blevet matematiker eller fysiker, men via molekylærbiologien er han kommet til psykiatrien, hvor hans forskning har været med til at åbne helt nye døre og tegne retningen for fremtidige behandlingsstrategier. Mød et af de faglige fyrtårne i Region Hovedstadens Psykiatri: Thomas Werge.​