COVID-19 Senfølger

I et nyt dansk-svensk forskningsprojekt skal forskere etablere en biobank, en lugte- og smagsklinik samt kortlægge senfølger af COVID-19 for at skabe flerebehandlingsmuligheder for mennesker, som har været smittet med COVID-19. Psykiatrisk Center Sct. Hans er med som partner fra Region Hovedstaden Psykiatri. 

I kølvandet på den udbredte smitte formodes et stort mørketal, hvoraf nogle lever med alvorlige senfølger af COVID-19. Derfor skal forskere i et nyt dansk-svensk forskningsprojekt med Sjællands Universitetshospital i spidsen etablere en biobank, en lugte- og smagsklinik samt kortlægge senfølger af COVID-19.

Forskningsprojektet består af et samarbejde mellem ni medicinske specialer og tre forskningsmiljøer på tværs af landegrænser. Projektet skal sikre bedre overblik over senfølger, forbedre behandlingsmuligheder igennem en biobank, der med biomarkører giver viden til at identificere risikopatienter, etablere klinikker til behandling af tydelige senfølger samt kortlægge endnu ukendte senfølger.

De første videnskabelige undersøgelser i verden af sygdommen og senfølger peger også på alvorlige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser af længerevarende karakter. Det er helt en ny situation, som ikke er kendt fra almindelige influenza- og andre sæsonprægede virusinfektioner. Derfor skal projektet på sigt også gavne andre patientgrupper med lignende fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og udvikle rehabiliteringen på en måde, der er tilpasset den enkelte og dennes fremadrettede arbejdsevne.

Arbejdspakker

 • Hovedaktivitet 1: Biobank
  • Identificering af gener og proteiner
  • Etablering af biobank og database

 • Hovedaktivitet 2: Lugte/Smagsklinik
  • Etablering af lugte- og smagsklinik
  • Spørgeskema
  • Udvikling af app
  • Tværregionalt samarbejde
  • Algoritme og udredningsredskab
 
 • Hovedaktivitet 3:Uspecifik senfølge
  • Kortlægning
  • Nedsatte luftveje og arbejdsevne
  • Styrkede genoptræningsforløb
  • Udvikling af musikterapi

 • Hovedaktivitet 4 Kvalitative Undersøgelser
  • Interview og observationer
  • Workflow af rehabilitering
  • Spørgeskemaer

 • Hovedaktivitet 5: Implementering
  • Netværk med fagforbund m.v
  • Fremadrettede aktiviteter
 

Projektpartnere

 • Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge
 • Klinisk Farmakologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde
 • Arbejds- of Socialmedinsk afdeling på Holbæk Sygehus
 • Neurologisk afdeling på Holbæk Sygehus
 • Psykiatrisk Center Sct. Hans Hospital i Roskilde under Region Hovedstadens Psykiatri
 • VO ÖNH på Skånes Universitetssjukhus, Lund och Malmö
 • VO Infektionssjukdomer på Skånes Universitetssjukhus, Lund och Malmö
 • VO Arbets- och Miljömedicin ved Göteborgs Universitet
 • Privatpraktiserende ØNH-forskningsenhed beliggende hos ØNH-specialister; Øre-næse-halsklinikken Tingsgaard, Øre-næse-halslæge Eva Rye Rasmussen, Øre-næse-halsklinikken i Greve og Øre-næse-halslægerne Tronholmen.

Det er Sjællands Universitetshospital som står i spidsen for forskningsprojektet. Læs mere om projektet på Sjællands Universitetshospitals hjemmeside.


Redaktør